2. Evelien Kostermans

Kandidaat-raadslid

Voor een groener Tilburg.

 

Evelien is geboren in Bergen op Zoom maar woont al meer dan 15 jaar met veel plezier in Tilburg. Ze bekwaamde ze zich in hersen- en gedragsonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde hier in 2016 met haar onderzoek naar ‘risicovolle besluitvorming’. Daarna heeft ze gewerkt bij verschillende milieuorganisaties. Na haar rol als fractiemedewerker en campagneleider tijdens de landelijke verkiezingen, is ze in maart 2017 geïnstalleerd als raadslid voor GroenLinks Tilburg. Sinds de zomer is ze daarnaast werkzaam bij de gemeente Helmond als strategisch adviseur.

Hier sta ik voor

Evelien staat voor een klimaatneutraal Tilburg in 2035, waar sámen met inwoners aan gewerkt wordt. Ze wil meer biodiversiteit, een klimaatneutrale gemeente en een schone lucht, om zo bij te dragen aan vermindering van het broeikaseffect en de gezondheid van de inwoners van Tilburg. Die ambitie betekent inzetten op hernieuwbare energie-initiatieven, de verduurzaming van sociale én particuliere woningen, het  stimuleren van vervoer zonder uitstoot en het vermeerderen van biodivers groen in en om de stad.

Wetenswaardigheden

Op zaterdagochtenden is Evelien steevast te vinden in de Oude Warande, voor haar wekelijkse rondje met de hardloopclub. Ze gaat graag naar Cinecitta voor een goede film; vooral Scandinavische films zijn favoriet. Ook is ze regelmatig te vinden in één van de leuke koffie- en lunchtentjes in het Dwaalgebied.