Evelien Kostermans

Fractievoorzitter

Voor een groen en ruimhartig Tilburg.

 

Evelien is geboren in Bergen op Zoom maar woont al meer dan 15 jaar met veel plezier in Tilburg. Ze bekwaamde ze zich in hersen- en gedragsonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde hier in 2016 met haar onderzoek naar ‘risicovolle besluitvorming’. Daarna heeft ze gewerkt bij verschillende milieuorganisaties. Na haar rol als fractiemedewerker en campagneleider tijdens de landelijke verkiezingen, is ze in maart 2017 geïnstalleerd als raadslid voor GroenLinks Tilburg.

Hier sta ik voor

Evelien staat voor een groen en ruimhartig Tilburg, waar sámen met de Tilburgers aan gewerkt wordt. Dat betekent meer biodivers groen, een klimaatneutrale gemeente en een schone lucht, om zo bij te dragen aan vermindering van het broeikaseffect en de gezondheid van de Tilburgers. 
Dat betekent dat iedereen kán en mág meedoen, en het bieden van passende en flexibele ondersteuning voor diegenen die dat hard nodig hebben. Ook betekent dit het ruimhartig opvangen en verder helpen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld: dat deden we voorheen en wat Evelien betreft ook in het Tilburg van nu en de toekomst.

Wetenswaardigheden

Op zaterdagochtenden is Evelien steevast te vinden in de Oude Warande, voor haar wekelijkse rondje met de hardloopclub. Ze gaat graag naar Cinecitta voor een goede film; vooral Scandinavische films zijn favoriet. Ook heeft ze een voorliefde voor het reizen door de landen uit het voormalig Joegoslavië.