Mario Jacobs

Mario Jacobs

Wethouder

Mario Jacobs is sinds 2014 wethouder voor GroenLinks.

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening (inclusief stedelijke ontwikkeling, structuurvisie, monumenten, externe veiligheid)
 • Havenverordening Tilburg, ruimtelijke component bij Regionale Bedrijventerreinprogramma (en detailhandel en kantoren), leegstaande en leegkomende kerkgebouwen
 • Groen, natuur en landschap (gekoppeld aan RO en aan leefomgeving openbare ruimte)
 • Slimme en duurzame mobiliteit
 • Parkeren
 • Gladheidsbestrijding
 • Leefomgeving openbare ruimte
 • Internationale samenwerking
 • Asielbeleid
 • Dierenwelzijn/kinderboerderijen (inclusief natuur- en milieueducatie)
 • Vergunningen inclusief milieu, openbaar gebied, gebruiksvergunningen, kapvergunningen (met uitzondering van drank en horecawet = Burgemeester, evenementenvergunningen = Erik de Ridder en havenvergunningen Piushaven = Berend de Vries).
 • Projecten: stadsbos
 • 4e loco
 • Wijkwethouder Noord en Oude stad exclusief Theresia, Noordhoek en Koningshaven