Lees het bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’

Zojuist is het bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ door de beoogde wethouders gepresenteerd en daarmee ook voor jullie te lezen. Wij zijn ontzettend trots op het resultaat. Niet alleen is er veel aandacht voor groen en duurzaamheid, maar ook op het sociale domein laten we niemand buiten de boot vallen.

Het bestuursakkoord 'Gezond en Gelukkig in Tilburg' is opgebouwd uit vier thema's: Inclusieve stad, Vitale stad, Duurzame stad en Samen en zichtbaar. Bovendien is er bewust gekozen voor de titel ‘bestuursakkoord’, omdat we samen met alle partijen én onze inwoners willen besturen. 

We zijn bovendien ontzettend blij dat Mario deel uitmaakt van de beoogde wethouders. Zijn portefeullie zal bestaan uit: Slimme, veilige en duurzame mobiliteit, Parkeren, Groen Natuur en landschap (incl. dierenwelzijn en kapvergunningen), Openbare ruimte en klimaatadaptatie (incl. gladheidbestrijding), Grondzaken, Monumenten en omgevingscommissie, Asielbeleid en de Omgevingswet. Daarbij heeft hij de projecten Binnenstad, Koningsplein en stadsregionale parken. 

Uiteraard praten Mario en de fractieleden de GroenLinks leden ook graag bij over het bestuursakkoord en hoe dit stand is gekomen. Er zal daarom een ALV plaatsvinden op woensdagavond 27 juni. 

Namens de fractie van GroenLinks Tilburg
Evelien en Mario