Verkiezingsprogramma 2018-2022

GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar het gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor een groene, schone gemeente. Wij staan voor eigen keuzes en gelijke kansen in een sociale gemeente. Wij staan voor een open gemeente waar verbinding, vertrouwen en hoop is in plaats van verdeeldheid. Dit is ons programma voor een mooi Tilburg!