Nieuws

Fractie GroenLinks is niet tevreden met concept-luchtkwaliteitsplan van het Tilburgse college

Het college van B&W bood een concept-luchtkwaliteitsplan aan.
Tijdens de besprekingen van het masterplan Binnenstad en het TVVP (Tilburgs Verkeers-en vervoersplan) heeft GroenLinks, via een amendement, voor elkaar gekregen dat het college met een aanpak rondom de luchtkwaliteit komt en dat ze geld reserveert voor maatregelen om dit uit te voeren. Overigens ligt er ook een wettelijke verplichting om hiermee te komen.
We hebben ons zeer teleurgesteld getoond over het concept wat nu is aangeboden.

Lees verder

Fietsvoorzieningen Station West blijken keihard nodig!

Fietsvoorzieningen Station West blijken keihard nodig!

Op maandagmiddag 19 april bood GroenLinks Tilburg aan loco-burgemeester Aarts 353 handtekeningen aan van forensen die heel graag op korte termijn betere en veiligere fietsenstallingen wensen op NS-Station Tilburg West.
Mevrouw Aarts erkende de problemen en zegde toe deze handtekeningen spoedig door te geleiden naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Lees verder

Duurzaam renoveren in Tilburg

In de afgelopen twee jaar is duurzaam renoveren binnen het college van burgemeester en wethouders slechts één keer aan de orde geweest aldus PvdA-wethouder Jan Hamming. Is de vaart uit duurzaam bouwen? Is duurzaam bouwen uit de mode?

Lees verder

Behandeling beleidsbegroting 2006 voor GroenLinks een succes!

Er zullen subsidies worden verstrekt aan: Raz, de Muze en het Missionair Servicecentrum. Het budget voor jongereninitiatieven is verhoogd en er komt 600.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van het fietsplan. Verder zijn we met name blij dat ons amendement is aangenomen om 16 ID-banen regulier te maken, dit voor de mensen die het niet is gelukt een reguliere baan te vinden.

Lees verder

Pagina's