Nieuws

Behandeling beleidsbegroting 2006 voor GroenLinks een succes!

Er zullen subsidies worden verstrekt aan: Raz, de Muze en het Missionair Servicecentrum. Het budget voor jongereninitiatieven is verhoogd en er komt 600.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van het fietsplan. Verder zijn we met name blij dat ons amendement is aangenomen om 16 ID-banen regulier te maken, dit voor de mensen die het niet is gelukt een reguliere baan te vinden.

Lees verder

Pagina's