Elke Tilburger moet mee kunnen doen, want iedereen telt mee. Als dat niet lukt, is het de taak van de overheid om mensen te helpen. Daarbij is ons uitgangspunt: minder regels en meer vertrouwen. Het terugdringen van armoede is in Tilburg heel hard nodig. Daarom willen we bijvoorbeeld dat mensen in de bijstand mogen bijverdienen.

Schulden verlichten

We verruimen het Tilburgs Ondersteuningsfonds voor mensen in acute financiƫle nood. We bieden maatwerk aan mensen met schulden en verbeteren de bewindvoering. We spannen ons extra in voor werk voor kwetsbare jongeren. Daarbij staat de jongere centraal, ondersteund door een netwerk van diverse soorten experts.

Werk eerlijk delen

Met het bedrijfsleven maken we afspraken om het werk eerlijker te verdelen over diverse groepen, of het nu om leeftijd, gender, etnische herkomst of mensen met beperkingen gaat. De gemeente geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Minder flexwerk

Dat goede voorbeeld geeft de gemeente ook voor werkzekerheid. Wie bij de gemeente werkt, komt in principe in dienst. Dure inhuur die met kennis weer vertrekt en flexwerk worden teruggedrongen.