We willen dat iedereen prettig en betaalbaar kan wonen. GroenLinks wil daarover afspraken maken met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars en controleert of de afspraken nagekomen worden. Ook behoud en herontwikkeling van monumentaal erfgoed versterkt het woon- en het vestigingsklimaat van de gemeente en draagt bij aan het verhaal van Tilburg. In Berkel-Enschot en Udenhout zorgen we ervoor dat er genoeg voorzieningen zijn, zodat deze dorpen leefbaar blijven en een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan.

Betaalbaar wonen

De gemeente stimuleert betaalbare sociale huur- en koopwoningen gespreid over wdiverse wijken in de stad, als het aan GroenLinks ligt. We zetten daarbij in op vernieuwende woonconcepten, zoals complexen waar ouderen en studenten samenwonen of waar mensen zelf bouwen.

Als gemeente zetten we de Taskforce Betaalbaar Wonen door en houden het Ondersteuningsfonds Woonlastencompensatie in stand. We willen met meer structurele middelen en inzet de armoede en leefbaarheid in wijken met hoge percentages armoede aanpakken.

Aantrekkelijke stad

Ook inzetten op spraakmakende architectuur met lef vinden we belangrijk om Tilburg aantrekkelijker te maken voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Behoud van groen en duurzame criteria zijn belangrijke voorwaarden bij de ontwikkeling van nieuwe projecten.