In een groene wijk is het leven prettiger. Kinderen kunnen lekker buiten spelen en wij allen kunnen dicht bij huis wandelen, fietsen en sporten. Het is ook nog eens goed voor de gezondheid. Daarom wil GroenLinks het groen in Tilburg uitbreiden. We sieren onze wijken met lommerrijk groen van bomen, met sportveldjes en met mooie parken. We vergroenen onze versteende binnenstad en brengen kleur en fleur. We geven groen weer de plek die het verdient. Geen sluitpost, maar uitgangspunt.

Een boom voor elke Tilburger

We willen een (openbare) boom voor elke Tilburger. Dat betekent een verdubbeling van het openbare groen. We vergroenen alle schoolpleinen en willen meer en beter openbaar groen in oude wijkdelen. We verhogen het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte, waaronder het groen.

Groen om de stad

We willen verder werken aan mooie natuur om onze stad. Dat betekent een toename van biodiversiteit én recreatiemogelijkheden. De ecologische verbindingszones worden niet alleen hersteld, maar ook nog verder uitgebreid. Dit doen we samen met boeren, natuurorganisaties en waterschappen.