Elk kind verdient een gelijke start en daarom hechten we aan goede voor- en vroegschoolse educatie en integrale kindcentra. Geen kind of jongere mag voortijdig worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit op school of volgt een leerwerktraject: doorgaande leerloopbanen, daar gaat het om. Gelijke kansen op ontwikkeling betekent ook dat alle kinderen op en buiten school aan culturele activiteiten kunnen deelnemen.

Betaalbare kinderopvang

We willen betaalbare kinderopvang voor iedereen. In 2018 veranderen de regels voor de financiering van peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. Gezinnen met een laag inkomen willen we aanvullend ondersteunen.

Ieder kind doet mee

Er komt een Tilburgse norm voor de kosten van school- en studiereizen, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn. Ook willen we middelen inzetten zodat kansarme kinderen goed deel kunnen nemen aan onderwijs of sport, bijvoorbeeld met een laptop of sportkleding.

Kansen gelijktrekken

Jongeren van alle schoolniveaus en sociale achtergronden moeten gemotiveerd hun plek in de samenleving kunnen innemen. Meer leerlingen moeten daarom onderwijs kunnen volgen naast hun gewone programma. De IMC Weekendschool is hiervan een geweldig voorbeeld.