Elke Tilburg moet gebruik kunnen maken van menselijke zorg. Mensen die zorg nodig hebben, moeten deze zorg in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen krijgen. Hun eigen keuzes staan centraal en niet de regels van de gemeente of instellingen. Uitbreiding van voorzieningen voor kwetsbare mensen zal in alle wijken nodig worden. Het is belangrijk dat zorgvragen in samenhang en meteen worden opgepakt. We verwachten dan ook veel van sociale wijkteams en van samenwerking tussen hulpverleners. De zorg moet goed aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom moeten kinderen en hun ouders ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing.

Maatschappelijk aandeelhouderschap

We willen maatschappelijk aandeelhouderschap invoeren bij zorginstellingen. Daarom willen we dat cliënten meer mee gaan denken en beslissen met deze instellingen.

Eigen bijdrage WMO afschaffen

We willen in de zorg zelfredzaamheid en eigen keuzes centraal stellen en spreken zorginstellingen daar op aan. Burgers die het initiatief nemen om zaken te verbeteren geven we daarbij de ruimte. We schaffen de eigen bijdrage in de WMO af.