Iedereen moet Tilburg gaan kennen als de stad van de open, diverse en vernieuwende cultuur. GroenLinks vindt hierbij kunst van ongelofelijke waarde. Kunst inspireert, daagt uit en zorgt voor verbinding tussen verschillende groepen Tilburgers. Daar hoort ook de lange traditie van maatschappelijke actie en debat bij, die zo typerend is voor Tilburg.

Tilburgs festivalterrein

Omdat kunst prikkelt, uitdaagt en verfraait en mensen kan verbinden, investeert GroenLinks in de culturele infrastructuur. Daarbij hoort ook een permanent festivalterrein binnen de gemeentegrenzen.

Makers helpen

Daarnaast ondersteunen we vernieuwende culturele initiatieven die zichtbaar maken wat wij in huis hebben: makers binnen en buiten het kunstonderwijs en culturele instellingen moeten de ruimte en faciliteiten krijgen om Tilburg als vernieuwende cultuurstad te profileren.

Talent laten zien

Daarbij zetten we in op makers zelf, bijvoorbeeld door uitbreiding van het Makersfonds, het zorgen voor professionele werkruimte voor makers en steun aan een landelijk muziek- en dansfestival waar talenten van Fontys en ROC zich kunnen laten zien. Als het aan GroenLinks ligt, heeft en blijft Tilburg zich onderscheiden met een vernieuwende muzieken danssector en debatcultuur.