In een sociale stad als Tilburg is bedrijvigheid nodig om iedereen de mogelijkheid te geven een eigen leven op te bouwen. Een duurzame economie is vanzelfsprekend en zorgt voor vernieuwing. De groene energiesector biedt bovendien nieuwe banen.

Sneller duurzaam

We zorgen dat Tilburg al in 2035 een circulaire economie is. Dat betekent: klimaatneutraal en voortdurend hergebruik van grondstoffen en gebouwen. We willen als gemeente zelf zo werken en daarbij overal in de publieke ruimte het goede voorbeeld geven.

Tilburg is als het aan GroenLinks ligt klimaatneutraal en klimaatbestendig in 2035 en van het gas af in 2030. En wat er in Tilburg nieuw gebouwd wordt, is natuurlijk per direct gasloos en energieneutraal.

In 2025 heeft Tilburg geen restafval meer. Afval wordt gezien en ervaren als waardevolle grondstof, waarvoor Tilburgers worden beloond.

Samen duurzaam

We ondersteunen samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om de regionale economie te vernieuwen en om niet alleen het klimaat, maar ook de economische bedrijvigheid en arbeidsplaatsen in de regio veilig te stellen. Een voorbeeld is de Green Car Valley met Eindhoven, Helmond en Sittard-Geleen.

We ondersteunen startende en kleine ondernemers en ZZP’ers met duurzame, innovatieve ideeën. Duurzame maatschappelijke initiatieven zoals de stadsboerderij, repair café, buurtbewoners die een eigen energiemaatschappij oprichten of een buurthuis draaiende houden verdienen onze steun. Dit alles maakt de stad aantrekkelijker voor bewoners en bedrijven.

De gemeente dient het goede voorbeeld te geven. Als het aan GroenLinks ligt, stapt zij daarom zo snel mogelijk over op een 100% duurzame energieleverancier.