Als onze kinderen buitenspelen of wij door de stad fietsen, is het inademen van schone en gezonde lucht van levensbelang. Voor GroenLinks staat de gebruiker van het gebied voorop. Niet het asfalt, maar de mens staat centraal.

Investeren in openbaar vervoer

We zorgen voor aantrekkelijke voorzieningen voor OV-reizigers en bepleiten een goede aansluiting van Tilburg op het spoornet en een zogenaamd lightrailnet vergelijkbaar met de Randstadrail. Het station Berkel-Enschot/Udenhout moet er gewoon komen.

Voorrang voor fietser en voetganger

In de hele stad geven we voetgangers en fietsers de prioriteit die ze verdienen. We leggen snelfietspaden aan in alle richtingen, verbreden smalle fietspaden, bouwen een fietsenstalling aan de westkant van de binnenstad, pakken de fiets- en voetgangersknelpunten aan en maken industrieterreinen beter toegankelijk voor fietsers en plaatsen er fietsvoorzieningen. Bij rotondes geven we voetgangers en fietsers weer voorrang.

Veiligheid voorop

Bij alle scholen zetten we in op verkeersveiligheid. Rond scholen komen veilige loop- en fietsroutes. We gaan de Cityring oversteekbaar en veilig maken als onderdeel van onze binnenstad van de 21e eeuw.