GroenLinks staat voor verandering. Voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar het gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Voor een groene, schone gemeente. Voor eigen keuzes en gelijke kansen in een sociale gemeente. Voor een open gemeente waar verbinding, vertrouwen en hoop is in plaats van verdeeldheid. De verandering die landelijk uitblijft, gaan wij lokaal waarmaken. 

In dit verkiezingsprogramma staan onze ambities voor Tilburg. We gaan experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarin keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing centraal staan. We zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Wij willen een aantrekkelijke, duurzaam bedrijvige stad. Daarom ondersteunen we ondernemers en ZZP'ers met duurzame, innovatieve ideeën. Wij willen een tolerante, kleurrijke stad zijn waar iedereen zich thuis kan voelen en discriminatie en intimidatie dus niet voorkomen.  

Wil je ons verkiezingsprogramma lezen? Dat kan hierLees hier de publieksversie.