“ GroenLinks wil de komende jaren Tilburg verder vergroenen. Met onze voorstellen voegen we 225.000 bomen toe, wat neer komt op een extra boom voor iedere Tilburger. Zo werken we aan een sociale stad met een groene en gezonde leefomgeving voor mens én dier. ”

Tilburg als leefbare groene oase  
Parken, kabbelende beekjes en bomen geven onze Brabantse steden karakter. Wanneer je aan Tilburg denkt, denk je aan Moerenburg, Stadsbos013 of Landschapspark Pauwels als kenmerkende natuurgebieden om de stad heen, maar ook de stadsparken zoals het Spoorpark of Leijpark waar veel Tilburgers gebruik van maken. De laatste jaren is er vanuit de gemeente Tilburg extra geïnvesteerd in het versterken van de natuurgebieden als groene buffers om de stad en dorpen, maar ook is er ingezet op versterking van de groenstructuren in de stad en strengere regels voor bomenkap.

Het stadscentrum van Tilburg is behoorlijk versteend, maar ook daar komt nu al verandering in. Zo worden nu de bomen in de Willem II straat geplant en liggen de plannen klaar voor Stationsstraat, Stadsforum en Cityring. Dat gaat honderden bomen in het centrum opleveren. Echter moeten we de komende jaren niet stil blijven zitten. In Tilburg zien we nog veel openbare ruimte waar kansen liggen voor verdere vergroening. Daarom wil GroenLinks de komende jaren meer dan 225.000 bomen toevoegen. Voor iedere Tilburger een extra boom, zodat Tilburg een leefbare groene oase wordt.

Concrete voorstellen voor meer bomen in Tilburg
GroenLinks wilt de komende jaren breed inzetten om meer bomen in Tilburg te realiseren. Hierbij kijken we onder andere naar schoolomgevingen en speelplekken. De voorbije jaren hebben het overgrote deel van Tilburgse basisschoolpleinen een nieuwe inrichting gekregen met daarbij een stevige vergroening. Wat GroenLinks betreft is nu het voortgezet en het hoger onderwijs aan de beurt en krijgen ook zij een herinrichting met veel meer bomen.

Daarnaast maken we werk van stevige vergroening van de binnenstad door onder andere het toevoegen van meer bomen op het Stadsforum en in andere straten van het centrum, maar komt er ook extra inzet in versteende wijken binnen de ringbanen. GroenLinks wil de subsidieregelingen voor particulier groen in tuinen bekender maken en zorgen dat ze beter benut worden. Ook langs de wegen rond Tilburg (tangenten) zien we volop kansen voor het toevoegen van flinke boomgroepen.

Ook in natuurgebieden rondom de stad blijft GroenLinks investeren. We voegen Zwaluwenbunders als nieuw natuurgebied met heide en loofbos toe aan Landschapspark Pauwels en planten meer bomen op Landgoed Prinsenhoef en de ‘Drasse Driehoek’, beide gelegen in Stadsbos013.

Belang van stadsnatuur en een groene leefomgeving
Het planten van meer bomen leidt tot schonere lucht, minder hittestress maar zorgt ook voor het beter vasthouden van overtollig regenwater. Dat is van groot belang in een warmer wordend klimaat. Daarnaast versterken bomen en natuur de biodiversiteit en maakt het Tilburg tot een fijne plek om te wonen, werken en recreëren. Door te investeren in biodiversiteit maken we van Tilburg een aangename plek voor mens én dier.