Standpunten

Tilburg, creatieve stad

GroenLinks wil bijdragen aan een nieuwe en creatievere economie, waarin het gaat om kwaliteit. GroenLinks wil de lokale economie versterken door slimme samenwerking te zoeken met onderwijs en bedrijven. Het gaat daarbij om de lokale economie en werkgelegenheid, die onlosmakelijk verbonden zijn met de regio en verder gelegen gebieden.Daarnaast wil GroenLinks bedrijven stimuleren om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te produceren, dat komt de lokale werkgelegenheid ten goede.

Tilburg, betrokken stad

GroenLinks kenmerkt zich door een sociale, tolerante en vrijzinnige houding tegenover mensen, ook buiten de grenzen van Tilburg en Nederland. Dat betekent openstaan voor diversiteit, maar ook zorgen voor positieve veranderingen  voor mensen in een kwetsbare positie. GroenLinks wil dat iedereen meetelt. Daar investeren we in.

Tilburg, duurzame stad

GroenLinks wil een duurzame stad waar veel aandacht is voor natuur en gezondheid. Een stad waar het fijn leven is, nu en in de toekomst. Dat betekent investeren in groen. En juist die investeringen leveren uiteindelijk geld op. Verder wil GroenLinks duurzaam bouwen aan een compacte stad, waarbinnen flexibel met ruimte en bebouwing om wordt gegaan. En als het om mobiliteit en infrastructuur gaat, houden de fiets en het openbaar vervoer uiteraard prioriteit.