Sociale voorzieningen: altijd een helpende hand in de buurt 

  • Schuldenproblemen lopen vaak hoog op door stigma, schaamte en stress. Als mensen een beroep doen op bijzondere bijstand willen wij dat ze altijd een afspraak met de gemeente krijgen om te kijken wat er mogelijk is. We helpen Tilburgers in kwetsbare situaties het overzicht te bewaren door slimme oplossingen om hun huishoudadministratie te regelen. Zo wordt er in stressvolle tijden niet onnodig veel van hen gevraagd. Daarnaast zetten we in op preventie van schuldenproblematiek door te investeren in voorlichting voor en vroegtijdige signalering bij verschillende doelgroepen, van jongeren tot zzp’ers.
  • Om kleine zorgen snel op te lossen en grotere problemen te voorkomen, hebben we sterke maatschappelijke organisaties nodig die in de haarvaten van de wijk zitten. Zij kennen onze inwoners vaak het beste en hebben elk hun eigen expertise en doelgroep. De maatschappelijke organisaties die zich in Tilburg en omliggende dorpen hard maken voor de kwetsbare inwoners, blijven we steunen. Waar mogelijk investeren we méér.
  • We treffen regelingen met bijvoorbeeld energiemaatschappijen, sportverenigingen en kinderopvang, zodat Tilburgers niet in een bulk formulieren stranden als ze ergens gebruik van willen maken. Daarbij willen we zoveel mogelijk drempels wegnemen om mee te doen.
  • We maken kinderopvang gratis toegankelijk voor een bredere groep en verruimen daarbij de mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld tot 52 weken per jaar in plaats van maximaal 40 weken. Dit vergroot de ontwikkelkansen voor ouders én kinderen.
  • Mobiliteitsarmoede gaan we actief tegen. Verplaatsingsproblemen mogen geen belemmering zijn om mee te doen. Daarom ondersteunen we kwetsbare groepen die te maken hebben met beperkingen met verplaatsen, zodat zij toch naar school of hun werk kunnen komen en bij mensen op bezoek kunnen gaan. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen in gezinnen met (zeer) lage inkomens (“Ieder kind een fiets”).
  • We investeren in het versterken van Nederlandse taal- en digitale vaardigheden van Tilburgers, ongeacht hun achtergrond of leeftijd. We maken ons bovendien hard voor toegankelijke voorzieningen die laagdrempelig zijn en rekening houden met stress, schaamte en beperkte basis- of digitale vaardigheden.
  • De gemeente krijgt een loket Digitale Zaken om Tilburgers te helpen bij vragen en klachten over gemeentelijke digitale zaken, ook als deze door de gemeente zijn uitbesteed of plaatsvinden in een samenwerkingsverband. Hier zorgt de gemeente ook dat (keten)fouten in gegevens over inwoners worden hersteld.