Nieuws

Afvalscheiding loont voor milieu én portemonnee

Op 6 en 9 november behandelt de gemeenteraad van Tilburg de begroting voor 2018. In de begroting presenteert het college van burgemeester en wethouders haar plannen voor 2018. Het jaar 2018 wordt politiek gezien een belangrijk jaar met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht op 21 maart. Met dit vooruitzicht is het een mooi moment om niet alleen vooruit, maar ook achteruit te kijken. Welke resultaten zijn er tot dusver in de huidige coalitieperiode behaald? In dit artikel gaan GroenLinks en D66 in op de resultaten van het afvalbeleid en wordt vooruitgekeken naar wat gaat komen in 2018.

Lees verder

Kandidatenlijst GroenLinks Tilburg vol nieuwe energie

GroenLinks Tilburg heeft vanavond haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld. Voor de zomer werd Mario Jacobs al door de Tilburgse GroenLinksers gekozen als lijsttrekker. Jacobs is nu wethouder Slimme & Duurzame Mobiliteit, Groen, Natuur & Landschap en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Lees verder

Maak carnaval écht een feest voor iedereen!

GroenLinks, D66 en PvdA Tilburg pleiten samen voor het doorbreken van het mannenbolwerk tijdens carnaval, zodat het echt een feest voor iedereen kan worden. Lees hieronder de open brief die verstuurd is aan de carnavalsstichtingen van Tilburg.

Lees verder

GroenLinks en D66 stellen vragen over openbare toiletten in Tilburg

Afgelopen week werd een Amsterdamse vrouw door de rechter beboet voor het wildplassen. Ze verklaarde dat er geen openbaar toilet in de omgeving was. In Amsterdam staat per 582 vierkante meter een openbaar toilet, in Tilburg echter is er een openbare toilet voor mannen en vrouwen per 3.625 vierkante meter. Daarmee staat Tilburg bijna onderaan de lijst van “ gastvrije toiletgemeenten”. GroenLinks Tilburg raadslid Nathalie Nijs en D66 raadslid Jan van Esch stellen hier gezamelijk vragen over aan het college. 

Lees verder

GroenLinks steunt energievisie gemeente Tilburg

De Tilburgse gemeenteraad heeft op maandag 11 september 2017 ingestemd met de energievisie die het College aan de raad had voorgelegd. De energievisie heeft nog een sterk verkennend karakter en moet verder uitgewerkt worden in concrete plannen. Maar de ambities zijn helder: een klimaatneutrale warmtevoorziening rond 2024, een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening rond 2039 en een klimaatneutrale gasvoorziening in 2045. Daarbij heeft het College aangegeven om jaarlijks in de cyclus van planning en controle (perspectiefnota, begroting, jaarstukken) de raad te informeren over realisatie van twee belangrijke streefwaardes: vermindering van energiegebruik met 2 procent per jaar en toename van duurzame energie met twee procent per jaar.

Lees verder

Pagina's