Nieuws

Raad stemt met twee GroenLinks moties in

Het was een mooie avond voor GroenLinks tijdens de raad. Maar liefst twee moties werden aangenomen, waarvan één zelfs unaniem. Met beiden moties geven we vorm aan een gezonde leefomgeving met eerlijke kansen voor elk kind in Tilburg.

Lees verder

Brabantdag 2018 in Tilburg

Op zaterdag 15 september 2018 is de derde editie van de GroenLinks Brabantdag. Ditmaal in ons eigen Tilburg! Lees meer over het programma én boek je ticket voor deze bruisende dag! 

 

Lees verder

Huisvesting internationale studenten

Met de start van het nieuwe collegejaar komen veel (internationale) studenten naar onze stad om hier te studeren en grotendeels ook te vestigen. Dit jaar zien GroenLinks en D66 echter een zorgelijke ontwikkeling wanneer het om de huisvesting van internationale studenten gaat. Door groei van deze groep studenten en de discriminatie die zij soms ervaren bij het zoeken van kamers in studentenhuizen slapen grote groepen internationals in hotels en hostels. 

Lees verder

Uit de schulden komen wanneer je niet goed kunt lezen

GroenLinks droomt van een Tilburg waar mensen niet langer onder schulden lijden. Op dit moment leren mensen met schulden in hun hulptraject vaak hoe ze goed met geld kunnen omgaan. Om hun problemen duurzaam op te lossen, lijkt het ons belangrijk om ook oog te hebben voor eventuele taal- en digitale problemen. Raadslid Liesje Carlier wil graag van het College van B&W weten hoe het met schulden en laaggeletterheid in Tilburg staat.  

Lees verder

Een gezonde voedselomgeving

GroenLinks ondersteunt van harte dat gezondheid één van de kernwaarden is waar dit college op inzet. Met enige verbazing lazen wij daarom over een ‘vette’ primeur in Tilburg: opnieuw mogen we inde binnenstad een vestiging van een grote fastfoodketen verwelkomen, iets wat door Citymarketing Tilburg – waarvan de gemeente Tilburg de belangrijkste financier is – met veel enthousiasme ontvangen en gedeeld. In het kader hier van stelden raadsleden Sanne Heijndijk en Dwayne Heuvelmans hierover vragen aan het College van B&W. 

Lees verder

Tijd voor elektrische bussen in Tilburg

GroenLinks wil graag dat er in Tilburg zo snel mogelijk elektrische bussen gaan rijden en is daarom verheugd om te horen dat er concrete plannen zijn om dit te realiseren. Om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen die er al liggen, stelde raadslid Bas van Weegberg vragen aan het College van B&W. 

Lees verder

Pagina's