Nieuws

GroenLinks en D66 stellen vragen over openbare toiletten in Tilburg

Afgelopen week werd een Amsterdamse vrouw door de rechter beboet voor het wildplassen. Ze verklaarde dat er geen openbaar toilet in de omgeving was. In Amsterdam staat per 582 vierkante meter een openbaar toilet, in Tilburg echter is er een openbare toilet voor mannen en vrouwen per 3.625 vierkante meter. Daarmee staat Tilburg bijna onderaan de lijst van “ gastvrije toiletgemeenten”. GroenLinks Tilburg raadslid Nathalie Nijs en D66 raadslid Jan van Esch stellen hier gezamelijk vragen over aan het college. 

Lees verder

GroenLinks steunt energievisie gemeente Tilburg

De Tilburgse gemeenteraad heeft op maandag 11 september 2017 ingestemd met de energievisie die het College aan de raad had voorgelegd. De energievisie heeft nog een sterk verkennend karakter en moet verder uitgewerkt worden in concrete plannen. Maar de ambities zijn helder: een klimaatneutrale warmtevoorziening rond 2024, een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening rond 2039 en een klimaatneutrale gasvoorziening in 2045. Daarbij heeft het College aangegeven om jaarlijks in de cyclus van planning en controle (perspectiefnota, begroting, jaarstukken) de raad te informeren over realisatie van twee belangrijke streefwaardes: vermindering van energiegebruik met 2 procent per jaar en toename van duurzame energie met twee procent per jaar.

Lees verder

Mario Jacobs gekozen als lijsttrekker GroenLinks Tilburg

Woensdagavond 14 juni is op de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Tilburg Mario Jacobs gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij is sinds 2014 wethouder Slimme & Duurzame Mobiliteit, Groen, Natuur & Landschap en Ruimtelijke Ontwikkeling voor de gemeente Tilburg.

Jacobs: “Het is een enorme eer om als lijsttrekker aan de slag te mogen. Ik kijk uit naar de gemeenteraadsverkiezingen van komend jaar. We gaan voor een nog groener, socialer en opener Tilburg waarin we knokken voor wat kwetsbaar is.”

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. GroenLinks Tilburg zal in de loop van het najaar de volledige lijst bekend maken.

Oproep van de kandidatencommissie voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Raadsleden gezocht voor de GroenLinks fractie in Tilburg

GroenLinks kent in Tilburg van oudsher een actieve raadsfractie. Bovendien draagt GroenLinks in Tilburg al jaren bestuursverantwoordelijkheid, in de vorm van het leveren van een wethouder die deelneemt aan een coalitie met andere partijen. Voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zoeken we (nieuwe) raadsleden en twee burger-commissieleden. De commissieleden doen volledig mee in de fractie en in een commissie van de Gemeenteraad, maar hebben geen zetel in de Gemeenteraad. Zij hebben bijvoorbeeld minder tijd ter beschikking of gebruiken deze functie als kennismaking met het raadswerk.
We zijn op zoek naar de juiste mix van ervaring en senioriteit, enerzijds, en jong, nieuw, verfrissend talent, anderzijds. Het gaat in de eerste plaats om mensen die na de lijsttrekker zouden willen worden verkozen op een van de plaatsen 2 tot en met 12 en zo als raads- of commissieleden de beoogde fractie willen vormen. Daarnaast zoeken we mensen die als inspirerende kandidaten op de verdere plaatsen op de kieslijst willen staan.

 Mocht je zelf geen belangstelling hebben voor een plek op de kandidatenlijst, dan wordt het delen en verspreiden in je netwerk/eigen vriendenkring zeer gewaardeerd!

  • SLUITINGSDATUM VOOR AANMELDING 1 JULI 2017 

 

Lees verder

Pagina's