Nieuws

Uit de schulden komen wanneer je niet goed kunt lezen

GroenLinks droomt van een Tilburg waar mensen niet langer onder schulden lijden. Op dit moment leren mensen met schulden in hun hulptraject vaak hoe ze goed met geld kunnen omgaan. Om hun problemen duurzaam op te lossen, lijkt het ons belangrijk om ook oog te hebben voor eventuele taal- en digitale problemen. Raadslid Liesje Carlier wil graag van het College van B&W weten hoe het met schulden en laaggeletterheid in Tilburg staat.  

Lees verder

Een gezonde voedselomgeving

GroenLinks ondersteunt van harte dat gezondheid één van de kernwaarden is waar dit college op inzet. Met enige verbazing lazen wij daarom over een ‘vette’ primeur in Tilburg: opnieuw mogen we inde binnenstad een vestiging van een grote fastfoodketen verwelkomen, iets wat door Citymarketing Tilburg – waarvan de gemeente Tilburg de belangrijkste financier is – met veel enthousiasme ontvangen en gedeeld. In het kader hier van stelden raadsleden Sanne Heijndijk en Dwayne Heuvelmans hierover vragen aan het College van B&W. 

Lees verder

Tijd voor elektrische bussen in Tilburg

GroenLinks wil graag dat er in Tilburg zo snel mogelijk elektrische bussen gaan rijden en is daarom verheugd om te horen dat er concrete plannen zijn om dit te realiseren. Om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen die er al liggen, stelde raadslid Bas van Weegberg vragen aan het College van B&W. 

Lees verder

Is Tilburg voldoende voorbereid op extreme weersomstandigheden?

De afgelopen weken was er in grote delen van Europa sprake van extreme hitte en droogte, en ook Tilburg is hierbij niet de dans ontsprongen. Nu deze lange periode van extreme droogte achter de rug lijkt te zijn, is het verleidelijk weer over te gaan tot de orde van de dag. Extreme weersomstandigheden zullen echter steeds vaker voorkomen, en de afgelopen periode is wat GroenLinks betreft een duidelijk signaal dat we in hoog tempo door moeten blijven gaan met het klimaatbestendig maken van Tilburg. 

Lees verder