Nieuws

Duurzaam inkopen van vervoer

Het Tilburgse college heeft afgelopen maand de ambitie uitgesproken voor volledig uitstootvrij doelgroepenvervoer in 2025. De fractie van GroenLinks ondersteunt de ambitie van het college om in Tilburg zo snel mogelijk naar emissieloos over te gaan volledig, maar heeft hierover wel enkele vragen aan het college.

Lees verder

Werkende armen in Tilburg

GroenLinks maakt zich grote zorgen om de groeiende armoede onder werkende armen. Meer perspectief op bestaanszekerheid en meer beleidsaandacht voor deze groep is wenselijk. Meedoen moet lonen. Raadsleden Liesje Carlier en Dwayne Heuvelmans hebben daarom hierover aan het college vragen gesteld. Hoe staat het met de werkende armen in Tilburg?

Lees verder

Stop lidmaatschap Amerikaanse lobbyclub

Deze week werd bekend dat Tilburg lid is van de American Chamber of Commerce (AmCham). Deze organisatie is een belangenclub van het Amerikaanse grote bedrijfsleven en lobbyt al lange tijd om maatregelen tegen belastingontwijking tegen te gaan. GroenLinks Tilburg is geschrokken van dit lidmaatschap en wil dat de gemeente dit lidmaatschap zo snel als mogelijk beëindigt. 

Lees verder

Raad stemt met twee GroenLinks moties in

Het was een mooie avond voor GroenLinks tijdens de raad. Maar liefst twee moties werden aangenomen, waarvan één zelfs unaniem. Met beiden moties geven we vorm aan een gezonde leefomgeving met eerlijke kansen voor elk kind in Tilburg.

Lees verder

Brabantdag 2018 in Tilburg

Op zaterdag 15 september 2018 is de derde editie van de GroenLinks Brabantdag. Ditmaal in ons eigen Tilburg! Lees meer over het programma én boek je ticket voor deze bruisende dag! 

 

Lees verder

Huisvesting internationale studenten

Met de start van het nieuwe collegejaar komen veel (internationale) studenten naar onze stad om hier te studeren en grotendeels ook te vestigen. Dit jaar zien GroenLinks en D66 echter een zorgelijke ontwikkeling wanneer het om de huisvesting van internationale studenten gaat. Door groei van deze groep studenten en de discriminatie die zij soms ervaren bij het zoeken van kamers in studentenhuizen slapen grote groepen internationals in hotels en hostels. 

Lees verder