Afdeling

GroenLinks Tilburg en haar voorgangers zijn al meer dan 50 jaar actief in de stad. Vóór 1989 zaten CPN, PSP en PPR al in de gemeenteraad en kenden de drie partijen actieve afdelingen. In het midden van de jaren tachtig gingen ze krachtig samenwerken en waren ze met “Links Akkoord” voorlopers in het proces tot de vorming van GroenLinks. De afdeling heeft uiteraard een bestuur en diverse werk- en projectgroepen. Ruim 300 mensen in Tilburg zijn lid van GroenLinks.

GroenLinks kent in Tilburg ook een actieve raadsfractie, op dit moment met vier raadsleden: Paulus Oerlemans(voorzitter), Nathalie NijsAli Yenice en Evelien Kostermans, en een wethouder (Mario Jacobs) in het college.

Vragen aan de fractie kunnen gesteld worden aan de fractiemedewerker via: fractiemedewerkergl@gmail.com

Bestuur
Voorzitter: Arnoud van Leuven
Penningmeester: Iris Vestjens
Secretaris: Frea van Dooremaal
Lid: Hans Harbers

Lid: Stef van Kessel

 

Het bestuur is te bereiken via:

Voorzitter: 06-22449655

Secretaris: 06-34357081
info@groenlinkstilburg.nl

 

Rekeningnummer: Triodosbank: NL68 TRIO 0786 8316 77 t.n.v. GroenLinks Tilburg