Verduurzaming van landbouw en voedselvoorziening

  • Samen met boeren, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, organisaties op het gebied van voedsel en milieu, buurgemeenten, provincie en waterschappen maken we onze voedselvoorziening en landbouw duurzamer en stellen we een lokale voedselvisie op. Natuurlijk is er daarbij veel aandacht voor dierenwelzijn en volksgezondheid.
  • De gemeente geeft de voorkeur aan duurzame streekproducten in het eigen inkoopbeleid. We willen meer lokale initiatieven voor stadslandbouw, coöperatieve boerderijen en voedseleducatie. Wij steunen daarom het project Brabants Bodem en Food013.
  • We willen geen megastallen of andere bio-industrie in de gemeente. Kleinschaligere boeren in de gemeente krijgen wel zo veel mogelijk ruimte en steun (bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen en vergunningverlening) als ze voedselproductie willen combineren met een duurzame maatschappelijke functie, zoals natuurbeheer, zorgboerderijen, streekwinkels, voedseleducatie, recreatie, waterberging of opwekking van duurzame energie.
  • We voeren een duurzaam pachtbeleid om biologische voedselproductie beter mogelijk te maken.