Aankoop parkeergarage Emmapassage

Een meerderheid van de Tilburgse gemeenteraad heeft op maandag 5 februari ingestemd met de aankoop van de parkeergarage Emmapassage. Ook GroenLinks heeft daarmee ingestemd. Die keuze komt voort uit de volgende overwegingen:

  1. Door de aankoop wordt voorkomen dat de garage aan een derde partij verkocht wordt. Hiermee behoudt de gemeente de regie op de toekomst van de parkeergarage en kan zij richting geven aan een bredere kijk op parkeren in de binnenstad van de 21e eeuw.
  2. Sterker nog, we starten op initiatief van GroenLinks al met concrete verbeteringen. Met de realisatie van het transferium kunnen langparkeerders goedkoper parkeren aan de randen van de stad. Dat zorgt voor minder verkeer van en naar het centrum en minder parkeeroverlast in de wijken rondom het centrum.
  3. Door de parkeergarage onder het Koningsplein te verplaatsen, ontstaan er eindelijk mogelijkheden om te gaan werken aan een echt groen en levendig plein.
  4. Het financiƫle risico voor de gemeente, en dus de Tilburgse samenleving, is verwaarloosbaar.

Zo draagt GroenLinks bij aan een bruisende Tilburgse binnenstad.