Afvalscheiding loont voor milieu én portemonnee

Op 6 en 9 november behandelt de gemeenteraad van Tilburg de begroting voor 2018. In de begroting presenteert het college van burgemeester en wethouders haar plannen voor 2018. Het jaar 2018 wordt politiek gezien een belangrijk jaar met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht op 21 maart. Met dit vooruitzicht is het een mooi moment om niet alleen vooruit, maar ook achteruit te kijken. Welke resultaten zijn er tot dusver in de huidige coalitieperiode behaald? In dit artikel gaan GroenLinks en D66 in op de resultaten van het afvalbeleid en wordt vooruitgekeken naar wat gaat komen in 2018.

Op 6 en 9 november behandelt de gemeenteraad van Tilburg de begroting voor 2018. In de begroting presenteert het college van burgemeester en wethouders haar plannen voor 2018. Het jaar 2018 wordt politiek gezien een belangrijk jaar met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht op 21 maart. Met dit vooruitzicht is het een mooi moment om niet alleen vooruit, maar ook achteruit te kijken. Welke resultaten zijn er tot dusver in de huidige coalitieperiode behaald? In dit artikel gaan GroenLinks en D66 in op de resultaten van het afvalbeleid en wordt vooruitgekeken naar wat gaat komen in 2018. Op financieel gebied is er een primeur: eenpersoonshuishoudens gaan minder afvalstoffenheffing betalen dan meerpersoonshuishoudens. Kortom: de vervuiler betaalt!

 

Positieve resultaten afvalscheiding: op weg naar een circulaire economie

Het gaat in Tilburg goed wat afvalscheiding betreft! Het college heeft als doel geformuleerd dat de hoeveelheid restafval eind 2019 dient te zijn gedaald tot 140kg per inwoner. Op grond van de huidige verwachtingen daalt de hoeveelheid restafval eind 2017 naar 160kg per inwoner. Sinds het eerste volledige jaar van het college (2015) gaat het om een daling van maar liefst 34kg per inwoner. De nieuwe afvalmaatregelen die halverwege 2016 zijn ingevoerd, waaronder het tweewekelijks ophalen van restafval/gft en PMD inzameling in laag- en hoogbouw, tonen positieve resultaten en de verwachting is dan ook dat het streefdoel voor 2019 gaat worden gehaald. De ambitie van de landelijke overheid is om gemiddeld in Nederland uit te komen op 100kg restafval per inwoner in 2020. Wat dat betreft hebben we in Tilburg nog een slag te maken en de nieuwe afvalmaatregelen moeten hier een belangrijke bijdrage aan gaan leveren.

 

Tegenover de daling van het restafval staat een stijging van de inzameling van herbruikbare grondstoffen. Sinds de invoering van de nieuwe afvalmaatregelen half 2016, is de inzameling van PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakking en drankkartons) met maar liefst 45% gestegen. Ook de inzameling van alle overige herbruikbare grondstoffen, gft-/tuinafval, papier, glas, textiel, luiers en overige grondstoffen, is gestegen. Dit is een belangrijke ontwikkeling op weg naar een circulaire economie in Tilburg. Het principe van een circulaire economie houdt in dat er geen afval meer bestaat, maar dat alles dat we weggooien een grondstof is dat opnieuw kan worden gebruikt. Op die manier ontstaat een gesloten keten waarin geen restafval meer hoeft te worden verbrand. Door thuis het afval te scheiden en zo grondstoffen in te zamelen draagt elke inwoner bij aan de totstandkoming van een circulaire economie in Tilburg!

 

De vervuiler betaalt: eenpersoonshuishoudens gaan minder betalen

GroenLinks en D66 maken zich al langer hard voor tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing. Tot dusver betaalden meerpersoonshuishoudens en eenpersoonshuishoudens in Tilburg hetzelfde tarief. In de ogen van GroenLinks en D66 is dit onrechtvaardig, omdat meerpersoonshuishoudens meer afval produceren dan eenpersoonshuishoudens. Met ingang van 2018 is tariefdifferentiatie een feit: eenpersoonshuishoudens in Tilburg gaan minder betalen! Dat dit nu gerealiseerd kan worden, komt door positieve financiële effecten van de goede afvalscheiding in Tilburg.

 

Het inzamelen van grondstoffen levert geld op, terwijl restafval geld kost. Door een betere afvalscheiding vermindert de hoeveelheid restafval, terwijl de hoeveelheid grondstoffen toeneemt. De nieuwe afvalmaatregelen die halverwege 2016 zijn ingevoerd dragen hieraan bij. Deze ontwikkeling zorgt er nu voor dat er financiële ruimte ontstaat om de afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens ten aanzien van meerpersoonshuishoudens te verlagen. Als we terugkijken naar de eerste begroting van de huidige coalitie, dan zien we dat de afvalstoffenheffing voor zowel meerpersoonshuishoudens als eenpersoonshuishoudens is gedaald! Kortom: afvalscheiding loont ook voor de portemonnee!

 

Meerpersoonshuishoudens (2 inwoners of meer)

2015: € 252,95

2018: € 240,03

 

Eenpersoonshuishoudens (1 inwoner)

2015: € 252,95

2018: € 216,03

 

GroenLinks en D66 zijn trots op de resultaten die de huidige coalitie ten aanzien van het afvalbeleid heeft geboekt voor zowel het milieu als de portemonnee! De komende jaren is het zaak om deze vooruitgang vast te houden en stapje voor stapje verder te bouwen aan een circulaire economie in Tilburg. Een economie die goed is voor mens én milieu. GroenLinks en D66 zullen zich hiervoor blijven inzetten!

 

D66: Julian Zieleman

GroenLinks: Martin de Wolf