Armoede doorbreken met nieuwe visie bestaanszekerheid

De nieuwe visie op bestaanszekerheid is goedgekeurd door de raad. Voor het eerst ligt er niet gewoon een bulk aan maatregelen, maar echt een mooie visie.

 

 

We hebben de afgelopen jaren hard gestreden tegen armoede, maar het heeft helaas niet voldoende verschil gemaakt. 14% van de Tilburgers leeft in armoede. Vanaf nu gaan we het anders doen in Tilburg. En dat móét ook als we armoede willen doorbreken. Tilburgers moeten voelen dat iemand meezoekt naar het licht aan het einde van de tunnel.

De vijf uitgangspunten van bestaanszekerheid:

  •  In beeld: perspectief bieden vanuit nabijheid en maatwerk.
  •  Van compenserend achteraf naar kostenverlaging aan de voorkant. 
  •  Preventie en vroegsignalering: breder dan alleen inkomen.
  •  Doorbreken van intergenerationele armoede.
  • Ondersteuning vanuit voorzieningen en minimaregelingen.

Meer lezen? Lees hier de Visie bestaanszekerheid 2020-2023: activeren vanuit nabijheid en maatwerk. 

Gaat deze nieuwe aanpak het verschil maken? Dat weet niemand 100% zeker. Maar elke Tilburger verdient dat we volop blijven werken aan manieren om armoede te doorbreken en bestaanszekerheid te bieden. 

Drempelvrij en stevige lobby

GroenLinks heeft twee voorstellen ingediend waar de wethouder nu mee aan de slag gaat: 

- Hou rekening met drempels die mensen in armoede ervaren bij het vragen of aannemen van hulp. Denk aan stress, schaamte of niet zo goed zijn met taal, cijfers of computers.

- Voer een stevige lobby richting Den Haag en neem hier concrete aanbevelingen op basis van Tilburgse ervaringen in mee. Steun hierbij ook de Tilburgse werkende armen in hun lopende lobby.

Positief kritisch volgen

Iets nieuws proberen is altijd spannend. Ook wij kunnen niet voorspellen of deze mooie visie ook in de praktijk zo mooi wordt. We hopen het wel! Zo zijn enkele standaardregelingen verlaagd om meer maatwerk mogelijk te maken (ook voor meer mensen). We gaan alles doen om dat zo zorgvuldig mogelijk te volgen zodat onze inwoners op een zachte landing kunnen rekenen: 

- We moeten de impact zo goed mogelijk in beeld krijgen, op basis van goede cijfers én echte verhalen. 

- We moeten zorgen voor een goede samenwerking met initiatieven in de stad, want samen staan we sterker. 

- Mensen moeten te allen tijde weten waar ze terecht kunnen voor hulp en hulp moet zo toegankelijk mogelijk zijn. 

Daar blijven we op hameren bij de uitwerking van een uitvoeringsplan.