Joris Bengevoord

Bed, Bad en Brood voorziening in Tilburg

Maandag 15 december a.s. zal GroenLinks een motie indienen bij de Raad om per direct een bed, bad en brood voorziening in Tilburg te realiseren.

Volgens de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) op 10 november j.l. mag niemand verstoken blijven van basale voorzieningen als voedsel, kleding en onderdak.  GroenLinks wil in navolging van de uitspraak van de ECSR dat ook in een gastvrije gemeente als Tilburg snel een vangnet geboden zal worden voor deze groep kwetsbare burgers, onder wie uitgeprocedeerde asielzoekers of illegale vreemdelingen. Lees hieronder het artikel uit het Brabants Dagblad dat op zondag 14 december is verschenen.

GroenLinks eist bed, bad en broodvoorziening in Tilburg

Tilburg gaat onderzoeken of het mogelijk is een sobere bed, bad en broodvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers in te richten. GroenLinks gaat dat niet snel genoeg. De partij dient maandag een motie in om er meteen werk van de maken. Het college van B en W in Tilburg geeft aan geen signalen te hebben dat het huidige beleid in Tilburg tekort schiet. De gemeente kiest tot op heden niet voor een algemene voorziening, maar 'levert maatwerk'. Bij een beroep op de gemeente door een vreemdeling wordt in overleg met lokale partners gekeken of opvang noodzakelijk is. Indien dat het geval is, wordt per persoon gekeken welke vorm van opvang en begeleiding nodig is. Wel onderzoekt het college van B en W nu de mogelijkheid van zo'n algemene voorziening.Volgens fractievoorzitter Joris Bengevoord van GroenLinks is het met de winter in aantocht zaak dat er zo snel mogelijk opvang voor deze mensen geregeld wordt. "Het is onwenselijk dat kwetsbare mensen tussen wal en schip belanden vanwege discussies tussen overheidslagen over wie verantwoordelijk is voor deze groep."