Na het indienen van de motie, ging de gemeente van start met een proef met een tolkenpool. Na het verrichten van een onderzoek met partners in de stad, bleek een tolkenpool niet de beste oplossing. Wel heeft het college besloten extra actie te ondernemen:

  • Er komt een informatiecampagne aan zorginstanties over de inzet van formele tolken en beschikbare fondsen.
  • Gesubsidieerde partners worden gestimuleerd om weerbaarheidstraining te organiseren voor hun vrijwillige tolken, een divers aannamebeleid en tolkenbudget in te zetten.
  • Er komt een ontwikkeltraject voor (bijstandsgerechtigde) statushouders die vertrouwen hebben verworven binnen hun gemeenschap en een brugfunctie kunnen vervullen. Zij kunnen getraind worden tot sleutelpersoon.
  • Op www.nieuwebrabanders.nl komt er centrale informatie over de inzet van verschillende soorten tolken in Tilburg.

Wij zijn blij met deze extra inzet. Al blijven we natuurlijk kritisch volgen of dit voldoende is voor de gesubsidieerde welzijnsorganisaties in onze stad en onze inwoners. Ervaringen zijn altijd welkom.

 

Voor meer informatie, lees hier de raadsbrief van de gemeente.