Biodiversiteit versterken voor het klimaat

Biodiversiteit is een belangrijke voorwaarde voor een vitale natuur en speelt daarmee een zeer grote rol in het klimaatbestendig maken van Tilburg. De biodiversiteit is nu niet gekoppeld aan de klimaatdoelstellingen. Wij hebben het gemeentebestuur daarom gevraagd om bij projecten in het kader van klimaatdoelstellingen maatregelen ter versterking van biodiversiteit te nemen. 

 

Een recent onderzoeksrapport (IPBES) van wetenschappers uit meer dan 50 landen laat zien dat wereldwijd de soortenrijkdom, oftewel biodiversiteit hard achteruit holt. Ook dichtbij huis is veel aan de hand; een onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten laat zien dat in Natuurgebied de Kaaistoep de afname van insecten fors is: Over een periode van 27 jaar is zo'n tweederde van het aantal individuen van de onderzochtte insectensoorten verdwenen. Gelukkig wordt er in Tilburg de afgelopen jaren hard gewerkt om de biodiversiteit te versterken, o.a. door het aanleggen van nieuwe natuur, ecologische verbindingszones en door ecologisch bermbeheer, waardoor je steeds vaker van alles ziet groeien in weelderige bermen. 

Maar er kan nog wel een tandje bij. De verrsterking van biodiversiteit was namelijk nog niet gekoppeld aan onze klimaatdoelen (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie). We hebben het college gevraagd vanaf nu deze koppeling wel te maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat de aanleg van zonnepanelen op daken gepaard kan gaan met een groene inrichting van het dak. Of waar groen aangelegd wordt in het kader van klimaatadaptatie, dat er veel verschillende soorten geplant worden. Zo versterken we de natuur in Tilburg!