Aanleiding

‘’Discriminatie moslima op arbeidsmarkt is 'alledaags', vooral bij dragen hoofddoek’’. (NOS, 7 juni 2024)

‘’Mythe van 'hogere pijngrens bij migranten' blijft een probleem in de zorg’’ (Nu.nl 30 mei 2024)

‘’Opnieuw indirecte discriminatie door Belastingdienst vastgesteld in toeslagenzaak: moeder van dochter met Turkse achternaam en dubbele nationaliteit gediscrimineerd’’ (mensenrechten.nl, 11 juni 2024

Zomaar een greep uit vele nieuwsberichten over discriminatie in Nederland van de afgelopen maand. Discriminatie en racisme komen in Nederland helaas vaak voor en in het bestrijden daarvan heeft de gemeente een belangrijke rol.

De verwondering over het ontbreken van een proactieve aanpak van discriminatie en racisme in de gemeente Tilburg was dan ook groot bij mij, toen ik in 2022 als raadslid aan de slag ging.

Daarom diende ik op 18 december 2023 namens GroenLinks een motie in die opriep om tot een anti-discriminatie agenda te komen. Deze oproep werd breed gesteund in de raad en werd door de toenmalige wethouder Esmah Lahlah (GroenLinks) omarmd.

1e fase anti-discriminatie agenda
Op 3 juni jl. werd de raad via een presentatie van het college geïnformeerd over de gehanteerde aanpak, de voornaamste uitkomsten van de gehouden gesprekken en de nog te doorlopen vervolgstappen. In de eerste fase heeft een verkenning plaatsgevonden van de sectoren waar discriminatie zich manifesteert: in de woningsector, in het onderwijs, in onze wijken (op straat/de openbare ruimte), in de horeca, op de arbeidsmarkt en in de gezondheidszorg. Vele samenvattingen van gesprekken die gevoerd zijn met Tilburgers die te maken hebben gehad met discriminatie zijn pijnlijk en emotioneel om te lezen. Tegelijkertijd geeft het ook aanleiding voor de GroenLinks-fractie om dit onderwerp hoog op de agenda te blijven plaatsen. De bijeenkomst en het bijbehorende rapport kunt u zien op: https://tilburg.notubiz.nl/bijeenkomst/1165421/Informatie-_en_debatbije…

Het vervolg
Wethouder Evelien Kostermans gaf in de bijeenkomst aan dat de definitieve anti-discriminatie agenda eind 2024 opgeleverd zal worden. Het is belangrijk om te benadrukken dat wat GroenLinks betreft de strijd tegen discriminatie niet stopt met het presenteren van deze agenda.

Wij zien het als eerste bouwstenen die in de toekomst nog verder uitgewerkt en uitgebreid zullen moeten worden om tot een structurele aanpak op discriminatie en racisme te komen.

 Discriminatie melden
Helaas maken nog steeds veel te weinig mensen melding dat ze gediscrimineerd zijn. In 2023 waren dat maar 3 procent! (discriminatie.nl, 2024). 

Ook al lijkt het in eerste instantie dat melden het probleem voor jou niet oplost kunnen wij niet genoeg benadrukken hoe belangrijk melden is. Dat kun je doen op discriminatie.nl. Meer meldingen creëren een realistischer beeld en daarmee kunnen wij nog krachtiger het geluid tegen discriminatie en racisme laten horen in de politieke arena.

Mocht je behoefte hebben aan een gesprek over dit onderwerp neem contact op met een van onze inclusiewoordvoerders: Nermin Agovic of Freke Schellekens