Is er in een smart city ruimte voor privacy?

Vandaag hebben de fracties van GroenLinks en D66 gezamenlijk art. 47 vragen gesteld aan het College over de samenwerkingsovereenkomst over ‘Smart Cities’ die op 18 maart is getekend door de Chinese firma Huawei en de gemeente Tilburg. 

Met deze overeenkomst wordt beoogd de innovatieve Ict-technologie van Huawei  te gebruiken om de stad slimmer te maken, bijvoorbeeld door gps-navigatie en sociale netwerken in te zetten voor de openbare veiligheid of stedelijke diensten. In principe is ook GroenLinks voorstander van dergelijke innovatieve kansen voor Tilburg. Er zijn echter wel zorgen over de reputatie van dit bedrijf op het gebied van privacy.

Zo is het volstrekt onduidelijk wie de eigenaar is van Huawei en zijn er sterke aanwijzingen voor een stevige link met de Chinese overheid. Voor de Australische regering was dit zelfs reden geweest deze partij te weren uit een groot breedbandproject, omdat men bang was voor een bug, waardoor China toegang zou krijgen tot data van haar inwoners. Ook de overheid in Groot-Brittanië maakt vanwege politieke veiligheidsredenen inmiddels geen gebruik meer van apparatuur van dit bedrijf.

GroenLinks en D66 hebben daarom het College schriftelijk een aantal vragen gesteld hierover. Was het College op de hoogte van bovengenoemde zaken die in Groot-Brittanië en Australie hebben gespeeld, en zijn deze meegenomen in de afwegingen deze overeenkomst aan te gaan? Daarnaast is de vraag gesteld of het College kan garanderen dat, nu de overeenkomst is getekend, de privacy van Tilburgers niet in het geding komt. Tot slot is het College gevraagd naar haar bereidheid deze privacy issues met Huawei te bespreken en de resultaten hiervan terug te koppelen.