"Vandaag bespreken we niet zozeer een hoofdpijndossier, maar eerder een buikpijndossier. Het doet GroenLinks pijn om de gebeurde situaties en het leed dat mensen is overkomen te horen en te lezen. Onze gedachten gaan uit naar de betrokkenen. Daarmee ook dank aan degenen die ons vanmiddag te woord wilden staan. College, neemt u aub zo snel mogelijk contact op met de betrokkenen en ook hen die momenteel in onzekerheid leven bij de besproken zorgaanbieders?

De afgelopen week hebben we erg de gezamenlijkheid gevoeld tussen raad, college en ambtenaren. We voelen deze buikpijn en de plicht en urgentie om het beter te doen allemaal. Het is niet alleen fijn maar ook nuttig en nodig om dit SAMEN op te lossen. Wat ons betreft streven we er vandaag naar om met een gezamenlijk actieplan te komen. 

De ontstane problemen zijn complex en de oorzaken velerlei. Daar kunnen we een hele bijeenkomst mee vullen, maar ik wil nu vooral vooruit kijken naar wat ons te doen staat. Als gemeente hebben we zorgplicht. Als inwoners in een uiterst kwetsbare situatie hulp nodig hebben, dan moeten wij kunnen garanderen: we zorgen voor jou. Tegelijk is het systeem zo complex en zijn de verantwoordelijkheden zo versnipperd, dat we daar op dit moment niet goed genoeg in slagen en soms machteloos staan. Samenvattend hebben we twee problemen op te lossen:

  • Het versnipperde toezicht.

  • Het ontoereikende zorgaanbod.

College, wat gaan we daaraan doen?

Over het toezicht leverde hoogleraar Fenger ons de nodige oplossingen op een zilveren schoteltje: 

  1. als alle gemeenten toezicht op individuele cliënten verspreid over verschillende gemeenten blijven doen, is dat inefficiënt, duur en vooral onoverzichtelijk. We doen dubbel werk en dan nog missen we signalen. De vraag aan Den Haag om daar centrale regie op te pakken, leverde tot onze grote ontzetting een nee op. Wat nu? (Fijn als het college daar straks haar visie op geeft.) Wat GroenLinks betreft, sturen we het college op pad met de opdracht meer centrale regie te realiseren. Op korte termijn kan een betere informatieuitwisseling tussen regio’s een winstpunt zijn. Maar laat ons a.u.b. ook stevige stappen zetten richting Den Haag. Het moet nu klaar zijn met dat zoek-het-zelf-maar-uit-beleid. De belangen van de kwetsbaarsten moeten landelijk hoger op de prioriteitenlijst.

  2. Een tweede oplossing die Fenger aangaf, is om cliënten en medewerkers actiever te betrekken bij kwaliteitsbewaking. Hen proactief informeren over de kwaliteit die ze kunnen verwachten en de drempel verlagen om iets te melden, lijkt ons een quick win. Alleen al de contactinformatie over het meldpunt zorg op Tilburg.nl kan beter. Is het college bereid om dat meteen in werking te zetten en hoe wil ze die drempel verlagen?

Waar we als GroenLinks nog meer buikpijn van krijgen dan van het versnipperde toezicht, is het gat in ons zorgaanbod. We hebben het afgelopen jaar veel over zorginkoop gesproken. Nu blijkt dat voor een groep extreem kwetsbare inwoners in feite geen toereikende zorg beschikbaar is. Er zijn niet genoeg plekken, niet genoeg gekwalificeerde medewerkers, niet genoeg instanties die bepaalde problematiek zoals GHB-verslaving aangaan, ook uit veiligheid voor andere cliënten. Wat gaan we daaraan doen, college? Vanaf 2023 stellen we een beperkt aantal gespecialiseerde zorgorganisaties mee verantwoordelijk voor het bieden van deze zorg. Wat maakt dat het probleem dan opgelost zou zijn? Wat kunnen en moeten we NU al doen om het gat te dichten? Wat kunnen we daarbij leren van de situatie in de jeugdbescherming?

Tot slot: het is duidelijk dat we vaker op dit niveau met elkaar moeten schakelen om de kwaliteit van zorg op orde te krijgen. ‘Wij zorgen voor jou.’ Dat moeten we kunnen garanderen. De suggestie van de PvdA om daar bij de start van de nieuwe raadsperiode een gezamenlijke strategie op te bepalen, lijkt ons een hele goede."

Vervolg

Op dit moment werken de woordvoerders van de verschillende partijen aan een gezamenlijk actieplan als opdracht aan het college. Daar zal in de raadsvergadering van 10 maart 2022 over gestemd worden. In dat actieplan sturen we onder andere aan om het toezicht proactiever te organiseren, meer centrale regie te realiseren en daarvoor zeker ook Den Haag blijvend aan te spreken. Daarnaast bevat het actiepunten om nog nadrukkelijker op kwaliteit van zorg te sturen en om structureel het raadsbrede gesprek over verbetering van het zorgsysteem verder vorm te geven.