Formatie update

Het formatieproces inmiddels weer een stap verder, en dus houden jullie graag op de hoogte van het vervolg. 

In de extra raadsvergadering van 16 april is het eindrapport van de informateur Eijlander besproken. De conclusie was dat er geen meerderheid te vormen was rond een coalitie met de LST. Over onze inzet bij de gesprekken met Philip Eijlander kun je meer lezen in onze vorige update.

In de raadsvergadering heeft D66, als tweede grootste partij, de opdracht gekregen om een verkenning te starten voor een nieuwe coalitie. D66 heeft Hans Dieteren gevraagd als informateur.

Eerste verkenningsronde
De LST heeft direct aan Hans Dieteren laten weten geen gesprek met hem te willen voeren. De afgelopen twee weken heeft de informateur daarom met alle andere partijen aan tafel gezeten. Vanwege het verkiezingsresultaat en het zetelaantal heeft Hans Dieteren besloten om uit te gaan van D66 (9), GroenLinks (6) en VVD (6) als basis van een mogelijke coalitie. De volgende logische stap was om te kijken of de SP (4), of het CDA (4) mee wilden doen. De SP gaf echter aan niet te willen deelnemen aan de coalitie. Wij vonden het erg jammer dat de SP al bij voorbaat afzag van eventuele coalitiedeelname. Maar dat is wel de realiteit. Dat leidde tot de conclusie van de informateur dat de verkenning zich moest richten op een mogelijke coalitie van D66, GroenLinks, VVD en CDA.

Vervolggesprekken
We hebben op 23 en 24 april vervolggesprekken gevoerd met de beoogde coalitiegenoten. Samen hebben we geconcludeerd dat er vertrouwen is om met elkaar en de andere partijen in de raad te komen tot een zo breed mogelijk gedragen akkoord.

Dat betekent dat het formatieproces gedeeltelijk open zal zijn met ruimte voor inbreng vanuit de stad. Daarvoor zullen gespreksrondes worden georganiseerd rondom de belangrijkste thema’s die in de komende jaren de aandacht vragen van de raad. Voor die gespreksrondes zullen ook inspiratoren vanuit de samenleving worden uitgenodigd.

Daarnaast hebben we gesproken over een uitbreiding van het college van vijf naar zes wethouders. GroenLinks, VVD en het CDA krijgen een wethouderspost, D66 neemt twee wethouders voor haar rekening. Voor de zesde wethouderspost zoeken we iemand met een sterk sociaal profiel.

Hoe nu verder?
De informateur heeft zijn bevindingen en advies in een brief naar de raad gestuurd. Ondertussen is in de raadsvergadering van 14 mei een formatieopdracht vastgesteld. We zijn dan ook gestart met een nieuwe fase, waarvan we jullie uiteraard ook op de hoogte blijven houden. 

Of we uiteindelijk toetreden tot de coalitie staat natuurlijk nog niet vast. Voor GroenLinks staat de inhoud voorop. We moeten het vertrouwen hebben dat we onze inhoudelijke standpunten in het akkoord terugzien en kunnen realiseren. Maar wij treden de onderhandelingen in elk geval positief tegemoet!

Namens de fractie van GroenLinks Tilburg
Evelien en Mario