Gezocht: kandidaten voor GroenLinks Brabant

Vertegenwoordig JIJ straks GroenLinks in Brabant?

GroenLinks en de provincie is een goede combinatie: natuur, milieu, logistiek, cultuurhistorie en leefbaarheid zijn de belangrijkste thema's. Daaronder vallen de verduurzaming van de landbouw en de (gezondheids)zorgen rond de intensieve veeteelt. Kortom: veel uitdagingen die om een lange termijnvisie vragen.

Heb jij die (GroenLinkse) visie en wil je bijdragen aan oplossingen voor onze mooie provincie? Dan nodigen we je van harte uit om je kandidaat te stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015.

Profielen
Interesse? Bekijk de profielen voor de lijsttrekker en de plaatsen 1 t/m 10:

Reageren
Mail uiterlijk 11 juni je motivatiebrief met cv waarin je vermeldt voor welke plaats je beschikbaar bent (lijsttrekker, 2 t/m 5, 6 t/m 10, of 11+) naar kandidaten@groenlinksbrabant.nl.

Gesprekken met de kandidaten voor het lijsttrekkerschap voeren we op woensdagavond 25 juni of vrijdagmiddag/-avond 27 juni. Op verzoek van de algemene ledenvergadering houden we deze zomer een referendum waarin de lijsttrekker wordt gekozen.

Gesprekken met de overige kandidaten vinden eind augustus / begin september plaats.