GroenLinks: Haal medicijnresten uit water

Steeds vaker komen medicijnresten in oppervlaktewater terecht. Kan Tilburg in navolging van Winterswijk een proef starten om dit aan te pakken? Dat vraagt raadslid Bas van Weegberg aan het college van burgemeester en wethouders.

Geacht college,

Steeds vaker komen de resten van medicijnen in het riool en daarna in het oppervlaktewater terecht. Jaarlijks is dit minstens 140 ton aan resten, volgens de Rijksoverheid . Dat is slecht voor het waterleven en de kwaliteit van het drinkwater. Ongeveer 10 procent van de medicijnresten komt van ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spreekt van een acuut en zorgelijk probleem.

In Winterswijk start een proef met het lokale ziekenhuis om het afvalwater dicht bij de bron te filteren.  Een deel van het afvalwater van het ziekenhuis wordt naar een container geleid en daar schoongemaakt. Onze gemeente kent verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dat biedt mogelijkheden om in samenwerking met deze organisaties en de waterschappen een eigen proef te starten. 

De fractie van GroenLinks Tilburg vindt de kwaliteit van het waterleven en drinkwater belangrijk. Daarom stellen wij de volgende vragen aan het college:

1.1    Tot op welke hoogte heeft het college inzichtelijk hoe groot het probleem van medicijnresten in oppervlaktewater is binnen onze gemeente?                                                
1.2    In hoeverre is dit probleem groter of kleiner in Tilburg ten opzichte van andere gemeenten?

2.1    Welke acties heeft de gemeente tot nu toe genomen om dit probleem aan te pakken?
2.2    Welke acties hebben ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Tilburg tot nu toe genomen om dit probleem aan te pakken?

3.1    Is het college bereid om in samenwerking met Tilburgse ziekenhuizen, eventueel met andere zorginstellingen en met waterschappen een eigen proef te starten om medicijnresten dichter bij de bron te filteren?
3.2    Zo ja, op welke termijn kan de raad hierover schriftelijke terugkoppeling verwachten?

Namens de fractie van GroenLinks, 
Bas van Weegberg