GroenLinks maakt zich zorgen over zwerfafval

GroenLinks maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid zwerfafval in onze stad. Daarom stelt gemeenteraadslid Bas van Weegberg vragen aan het college van burgemeester en wethouders. 

Geacht college,

Tilburg samen schoon houden: dat willen we allemaal. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Sinds kort brengt een Tilburger het zwerfafval in onze stad via Instagram in beeld, zo valt te lezen in het Brabants Dagblad. Dat is confronterend, voor zowel de achteloze afvalgooiers als voor de gemeente. In het artikel staat ook dat in parken het gras gemaaid wordt zonder eerst het afval op te ruimen. Daardoor ligt het vervolgens vol met kleine stukjes afval.

GroenLinks vindt het belangrijk om onze stad goed schoon te houden. Ook het bestuursakkoord onderstreept dat. De gemeente is bezig met een inhaalslag op dit gebied. Naar aanleiding van het artikel in het Brabants Dagblad is onze fractie benieuwd wat de stand van zaken is van deze inhaalslag.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

  1. Welke maatregelen neemt het college al om zwerfafval tegen te gaan?
  2. Hoe staat het met de inhaalslag van het onderhoud van de openbare ruimte?
  3. Klopt het dat gras in parken gemaaid wordt zonder eerst het afval op te ruimen?
    1. Zo ja, wil het college daar iets aan doen?

Namens de fractie van GroenLinks,

Bas van Weegberg