GroenLinks in nieuw college B&W Tilburg

De kandidaten voor het nieuwe college zijn bekend. De wethouders zijn Berend de Vries (D66), Erik de Ridder (CDA), Marcelle Hendrickx (D66), Hans Kokke (SP) en Mario Jacobs (GroenLinks). Mario was tot zijn aanstelling als wethouder voorzitter van de afdeling GroenLinks Tilburg en was daarvoor commissielid. 

Het nieuwe college wordt op maandag 19 mei geïnstalleerd. Op maandag 28 april wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. Op 1 mei vindt er een Algemene Ledenvergadering van GroenLinks plaats waarin het coalitie-akkoord wordt toegelicht en er ruimte is voor vragen. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

De behandeling van het coalitieakkoord vindt plaats op maandag 19 mei tijdens een extra raadsvergadering. Formateur Hans Dieteren legt uit: "Door op 28 april het coalitieakkoord te presenteren en alle onderliggende stukken beschikbaar te stellen krijgt iedereen ruim de tijd om zich voor te bereiden. Het zijn intensieve weken geweest, maar de onderhandelingen verlopen plezierig en constructief. Iedereen is zich bewust van de grote uitdagingen die Tilburg staan te wachten in zowel het sociale als fysieke domein. Niemand kan op dit moment in zijn volle omvang voorzien hoe dit allemaal uitpakt. Daarom kiest dit college ook niet voor een coalitieakkoord waarin alles tot achter de komma is vastgelegd. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waarbij de invulling van de thema's gaandeweg plaatsvindt."

Portefeuilleverdeling

Berend de Vries (D66)
36 jaar, werkzaam als wethouder wonen en Piushaven in Tilburg:

 • Wonen
 • Milieu en duurzaamheid (incl. afvalbeleid en - uitvoering)
 • Grondzaken
 • Projecten: Spoorzone, Piushaven, Veemarktkwartier
 • Loco burgemeester

Erik de Ridder (CDA)
35 jaar, werkzaam als wethouder economische zaken en financiën in Tilburg:

 • Financiën (incl. deelnemingen)
 • Dienstverlening (incl. informatisering/ict)
 • Economie, Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt  (incl. vrije tijd/recreatie/toerisme, digitale overheid, evenementen (incl. kermis),citymarketing, internationale acquisitie en  participatiewet)
 • Werk en inkomen
 • Brabantstad
 • Projecten: versterking verblijfsklimaat binnenstad

Marcelle Hendrickx (D66)
48 jaar, werkzaam als programmamanager International Affairs, Public Affairs & Branding bij de Provincie Noord- Brabant:

 • Onderwijs
 • Jeugd (incl. decentralisatie jeugdzorg)
 • Cultuur (incl. media/lokale omroep)
 • Personeel en organisatie

Hans Kokke (SP)
40 jaar, werkzaam als groepsleider met jongeren met een beperking en gedragsproblemen, sinds 6 jaar raadslid, waarvan de laatste 2 jaar als fractievoorzitter:

 • Zorg  (incl. decentralisatie AWBZ/WMO)
 • Maatschappelijke participatie
 • Inkomensondersteuning
 • Sport (incl. sportbedrijf op orde)
 • Wijkaanpak (incl. wijkimpuls)
 • Gebouwen (incl. gebouwen op orde en maatschappelijk vastgoed)

Mario Jacobs (GroenLinks)
41 jaar, werkzaam als hoofd economie en cultuur gemeente Helmond:

 • Ruimtelijke ordening (incl. stedelijke ontwikkeling, structuurvisie)
 • Groen, natuur en landschap (gekoppeld aan RO en aan leefomgeving openbare ruimte)
 • Slimme en duurzame mobiliteit
 • Parkeren
 • Leefomgeving openbare ruimte
 • Internationale samenwerking
 • Asielbeleid
 • Dierenwelzijn/kinderboerderijen (incl. natuur en milieu educatie)
 • Vergunningen
 • Projecten: stadsbos

Wijkwethouderschappen

 • Berkel Enschot / Udenhout: CDA
 • Binnenstad: CDA
 • Noord: Groen Links
 • West: D66
 • Oude Stad: Groen Links
 • Reeshof: SP