GroenLinks: Op naar eerste Tilburgse snellaadhub

In Tilburg zijn er nog geen snellaadhubs (elektrische tankstations). Tijd om daar verandering in te brengen! Namens de fractie van GroenLinks stelt Bas van Weegberg vragen aan het Tilburgse college van B&W. 

Geacht college,

Op dinsdag 17 juli heeft Fastned een brief gestuurd naar onze raad en uw college. Fastned is een bedrijf dat infrastructuur voor het snelladen van elektrische auto’s bouwt en uitbaat. In de brief die naar ons is verstuurd, doet dit bedrijf een voorstel voor snellaadhubs aan de randen van de stad. Zij noemen vier
voordelen van deze snellaadhubs: ten eerste grote capaciteit en schaalbaarheid, ten tweede aansluiting op bestaande middenspanningsnet, ten derde ruimtebesparing en vermindering straatmeubilair in binnenstad en als laatste het ontlasten van netbeheerders en minder wegwerkzaamheden.

Fastned geeft aan fors te willen investeren in laadinfrastructuur in Tilburg. Zij hebben meerdere geschikte locaties gevonden, maar geven aan tegen een gemeentelijke barrière te lopen omdat er nog geen beleid is over snellaadhubs. Deze snellaadhubs hebben geen subsidie nodig, maar natuurlijk wel een stukje
grond (net als een ouderwets tankstation). De gemeente heeft een rol in het verhuren van deze grond.

In de overgang naar een energieneutrale toekomst is elektrisch rijden een essentieel onderdeel. Hetzelfde geldt als het gaat om de mobiliteit van de toekomst. GroenLinks wil elektrisch rijden daarom zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren. De kans die Fastned biedt om de Tilburgse energietransitie een heel
eind op weg te helpen (no pun intended), lijkt ons er één die we moeten grijpen.

Vandaar hebben wij de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van de brief die Fastned op 17 juli heeft gestuurd?i
2. In hoeverre onderschrijft het college de voordelen van snellaadhubs die door Fastned in deze brief geschetst worden?
3. Is het college het met GroenLinks eens dat elektrisch rijden zoveel mogelijk gefaciliteerd en gestimuleerd moet worden?
a. Zo nee, waarom niet?
4. Is er beleid waar het gaat om het bevorderen van oplaadpunten, in het bijzonder snellaadhubs?
a. Zo nee, is het college bereid dit beleid te ontwikkelen en aan de raad voor te leggen?
5. Is het college bereid om op korte termijn ten minste één snellaadhub te faciliteren, hetzij via Fastned, hetzij via een andere aanbieder?
a. Zo ja, op welke termijn verwacht het college dit te realiseren en wil het college de raad hierover schriftelijk informeren?
b. Zo nee, waarom niet?

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Namens de fractie van GroenLinks,                                                                                                    

Bas van Weegberg