GroenLinks roept Noordanus op tot ondertekening actie kinderpardon

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks Tilburg heeft burgemeester Noordanus opgeroepen een aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gerichte brief over het kinderpardon mede te ondertekenen.

In de brief scharen op dit moment meer dan 100 Nederlandse burgemeesters zich achter de Kinderombudsman, die zich op het standpunt heeft gesteld dat het “idioot is dat kinderen die asiel zoeken toch worden uitgezet, alleen maar omdat zij onder toezicht van de gemeente staan en niet onder het vereiste Rijkstoezicht”. Daarnaast heeft GroenLinks gevraagd om hoeveel van deze gevallen het gaat in Tilburg.

“Het is voor ons zonneklaar dat burgemeester Noordanus zich moet aansluiten bij deze oproep van de Kinderombudsman en tientallen Nederlandse burgemeesters. Natuurlijk moet de overheid de regeling afbakenen. Maar als de voorwaarde is dat je onder Rijkstoezicht moet hebben gestaan en als bekendheid bij de gemeente dan ineens niet genoeg is, gaat dat volledig in tegen de geest van het kinderpardon”, aldus fractievoorzitter Joris Bengevoord namens GroenLinks TIlburg. “Daarnaast vallen ook ex-ama’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) die volledig aan alle inhoudelijke eisen voldoen, maar inmiddels ouder zijn dan 21, ook buiten de boot. Dat is boekhoudersmentaliteit ten top, terwijl het hier gaat om mensen; om jeugdigen die volledig geworteld zijn in de Nederlandse maatschappij.”

Verbod
Op 27 juli 2010 verbood het Gerechtshof van Den Haag de minister van Vreemdelingenzaken om gezinnen met minderjarige kinderen op straat te zetten. Voor deze uitspraak kwamen asielzoekende gezinnen met minderjarige kinderen vaak op straat terecht. Minister Leers weigerde destijds expliciet deze gezinnen alsnog toe te laten tot gezinsopvanglocaties. Gemeentes vingen deze gezinnen daarom op. Later bevestigde de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof: de minister mocht geen gezinnen met minderjarige kinderen op straat zetten. Deze uitspraak bevestigt ook dat gemeenten goed hebben gehandeld door deze gezinnen op te vangen. Maar deze gezinnen worden nu afgewezen voor het kinderpardon omdat ze toentertijd niet in beeld waren bij de rijksoverheid, wat volgens de hoogste rechter dus onterecht was.

In Brabant gingen o.a. de burgemeesters van 's-Hertogenbosch en Helmond de burgemeester van Tilburg al voor.