GroenLinks stelt vragen over bewaakte fietsenstalling Westermarkt

Voor GroenLinks zijn fietsers en fietsvoorzieningen een prioriteit. Veiligheid, goede voorzieningen en het aantrekkelijk maken van slim en schoon vervoer vinden we belangrijk. Bas van Weegberg stelde namens de fractie van GroenLinks enkele vragen over de ambitie om een bewaakte fietsenstalling bij winkelcentrum Westermarkt te realiseren. 

De aanleiding voor het stellen van de vragen was als volgt:

Afgelopen maand sprak de winkeliersvereniging van winkelcentrum Westermarkt in een interview met Omroep Tilburg de ambitie uit om een bewaakte fietsenstalling te realiseren. Zo’n fietsenstalling verbetert de winkelervaring voor klanten die op de fiets komen en draagt bij aan het verlagen van het aantal fietsendiefstallen in het winkelcentrum.

In de Mobiliteitsaanpak is vastgesteld dat de gemeente Tilburg de focus heeft op een verkeersveilige inrichting van winkelcentra en dat er op deze plekken specifieke aandacht is voor lopen en fietsen door deze voorrang te geven en fietsenstallingen te plaatsen. De fractie van GroenLinks ziet een bewaakte fietsenstalling in winkelcentrum Westermarkt als kans om bij te dragen aan deze doelstellingen. Vandaar de volgende vragen:

1. Kan het college toelichten in hoeverre zij bekend is met de behoefte van de winkeliersvereniging winkelcentrum Westermarkt aan een bewaakte fietsenstalling?

2. In hoeverre is het college van mening dat een bewaakte fietsenstalling een waardevolle toevoeging zou kunnen zijn om het winkelcentrum Westermarkt aantrekkelijker te maken voor fietsers, en daarmee aansluit bij de doelstellingen zoals vastgesteld in de mobiliteitsaanpak?

3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de winkeliersvereniging Westermarkt en eventuele andere belanghebbenden hierover, en de mogelijkheid voor de realisatie van een bewaakte fietsenstalling te verkennen?

4. Zo ja, is het is het college bereid om aan de gemeenteraad verslag te doen van deze gesprekken en de uitkomst ervan? Op welke termijn kan de raad deze terugkoppeling verwachten?