Ria

Belang van een inclusief Tilburg
GroenLinks vindt het belangrijk dat iedere Tilburger zichzelf mag zijn en zich gezien en gehoord mag voelen. Een gemeente die werkt maakt van diversiteit en inclusie is een gemeente waar Tilburgers gelukkig kunnen zijn. GroenLinks wil daarom dat de gemeente Tilburg de komende jaren meer inzet om diversiteit in de klas, op de sportclub en op de werkvloer te bevorderen als ook steviger op te treden wanneer organisaties en bedrijven zich schuldig maken aan discriminatie en racisme. Daarnaast vindt GroenLinks dat de gemeente naar passende en eigentijdse manieren moet zoeken om standbeelden en straatnamen te vertalen naar het Tilburg van nu.

Weinig diversiteit in het Tilburgse straatbeeld
Van de meer dan 2000 straten die de gemeente Tilburg kent is minder dan de helft vernoemd naar personen (800). Wanneer er dieper gekeken wordt naar straatnamen die vernoemd zijn naar een persoon dan valt op dat slechts 10% vernoemd is naar een vrouw.  Wanneer er dan straatnamen in Tilburg opduiken die naar een vrouw zijn vernoemd, dan komen die voor een deel terug op de bedrijventerreinen (Katsbogten).

Wat GroenLinks betreft kan en moet dat beter en anders. De partij diende onlangs al een voorstel in tijdens de gemeenteraad om de straatnaamcommissie op te roepen om bij de toewijzing van nieuwe straatnamen vaker te kiezen voor meer diversiteit. Kandidaat-raadslid Freke Schellekens: ‘’Straatnamen hebben uiteindelijk ook een symbolische functie. Het vertelt onder andere het verhaal van de geschiedenis van Tilburg. Het is belangrijk dat er meer vrouwelijke rolmodellen zijn in de politiek, de wetenschap en de media dan wel in onze eigen lokale samenleving. Geef hen dan ook zichtbaarheid met een plek op straat bij de naamgeving’’.

Tijdelijke nieuwe straatnamen
GroenLinks geeft daarbij zelf een voorzet met deze actie om Tilburgse vrouwen te vieren en eren die al jaren een eigen straatnaambord verdienen. Het Stadhuisplein wordt omgedoopt tot de Van Ledel tot Frochlaan, met daarbij een verwijzing naar Johanna Ledel en Florina Froch. Dit was het eerste (bekende) openlijke lesbische koppel in Tilburg. Het Pieter Vreedeplein heet tijdelijk de Luchtbuks Riastraat met daarbij een verwijzing naar kermisfenomeen Ria van Dijk die vorig jaar overleed. De Korteschijfstraat en de Nieuwlandstraat worden tijdelijk aangeduid als de Tonnekestraat en Alizadahlaan. Hierbij verwijzen de straten naar Tonny Steenis en de zussen Alizadah die allen op hun eigen manier het verschil proberen te maken voor de positie van kwetsbare Tilburgers.

 

Actie

5 ideeën voor een inclusieve en diverse stad

5 ideeën voor een inclusieve en diverse stad

Meer weten over onze plannen voor een meer diverse en inclusieve stad? Lees ons vijf puntenplan!