Om door te gaan met de strijd tegen zwerfafval stelt GroenLinks vragen aan het college over de doneerring. Namens GroenLinks stelt Jos de volgende vragen aan het college:

1) Is het College bekend met het bestaan van de doneerring?

2) Weet het College dat vanaf 1 juli jl. er statiegeld op kleine plastic flesjes wordt geheven? Is het College er ook mee bekend dat kleine flesjes aanleveren als statiegeldflesje er meer gerecycled kan worden en dat dit bijdraagt aan de circulaire economie?

3) Weet het College dat kleine plastic flesjes in drukke delen van de stad (centrum, Spoorpark, Piushaven) een groot deel van het afval veroorzaken, zodat er overvolle afvalbakken ontstaan?

4) Weet het College dat de doneerring een extra inkomstenbron voor daklozen kan zijn, waardoor er minder gebedeld en in afval gezocht zal worden?

5) Is het College bekend dat Waalwijk, Eindhoven en Breda pilotsteden zijn voor de doneerring? Zie 2) hieronder.

6) Weet het College dat pilotsteden een vergoeding kunnen krijgen via Nederland Schoon/ Nedvang voor het voorkomen van zwerfafval? Zie 1) hieronder.

7) Is het College voornemens de Doneerring te introduceren in Tilburg?

8) Kan het College bij positieve beantwoording van bovenstaande vraag, aangeven op welke termijn en hoeveel donneerringen men wil plaatsen in de stad? Gaat het College dan de media inschakelen om dit voornemen bekend te maken?

Statiegeld hoort niet in de afvalbak. Plastic flesjes ook niet. Daarom introduceerden The Happy Activist en frisdrankmerk Fritz Kola de DoneerRing in Nederland. Een ijzeren ring rond vuilnisbakken waar mensen hun statiegeldflesjes in kunnen zetten, zodat anderen ze op een waardige manier kunnen verzamelen voor statiegeld. Deze ring is al in meer dan 100 Duitse steden geïnstalleerd, en altijd met enthousiaste reacties tot gevolg. Ook in Nederland hebben een aantal pilotsteden dit initiatief gevolgd. Ook laat de Doneerring zien dat de stad zichtbaar bijdraagt aan duurzaamheid en een schonere wereld. 

Doneerring