Laat je stem horen bij de Perspectiefnota!

Op maandag 1 september organiseert de raad een inspraakbijeenkomst waaraan iedere instelling, organisatie, vereniging of burger kan meedoen. Net als vorig jaar kan de stad dan meepraten over de Perspectiefnota. Dat betekent dat iedereen die dat wil, in een vroegtijdig stadium zijn of haar zegje kan doen over de plannen voor 2015.

In de Perspectiefnota komt het college met de eerste plannen voor de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018. Het college schetst letterlijk een perspectief: ‘dit zijn we van plan, dit worden de prioriteiten, hier gaat het geld naar toe.’ Omdat de raad straks, in het najaar, de begroting vaststelt, heeft de raad ook het laatste woord over de Perspectiefnota. Dat gebeurt op 15 september. Maar voordat de raad besluiten neemt, is eerst de stad aan het woord. Op maandag 1 september kunnen burgers, instellingen en organisaties tijdens een door de raad georganiseerde inspraakbijeenkomst hun mening geven of met eigen voorstellen komen. De inspraakbijeenkomst begint om 19.00 uur.

Meld je nu aan

Aanmelden voor de inspraakbijeenkomst van de raad kan tot maandag 1 september 12.00 uur bij de raadsgriffie: per e-mail via raadsgriffie@tilburg.nl of telefonisch via (013) 542 84 12.

De Perspectiefnota is vanaf 23 augustus a.s. in te zien en te downloaden via www.raadtilburg.nl.