Maak carnaval écht een feest voor iedereen!

GroenLinks, D66 en PvdA Tilburg pleiten samen voor het doorbreken van het mannenbolwerk tijdens carnaval, zodat het echt een feest voor iedereen kan worden. Lees hieronder de open brief die verstuurd is aan de carnavalsstichtingen van Tilburg.

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de nieuwe grondwet werd afgekondigd, waarbij vrouwen in Nederland het passief vrouwenkiesrecht kregen. Het geeft ons nu, 100 jaar later, de kans om ‘het volk’ te vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Tilburg. Een recht dat we te danken hebben aan onze oma’s, die voor onze rechten en vrijheden hebben gestreden. Voor hen schrijven we deze brief, evenals voor onze moeders, zusters en dochters.

 

In ons mooie Tilburg, inclusief de dorpen, vieren we ieder jaar carnaval. Het feest dat door onze oud-burgemeester Noordanus recent, bij zijn afscheid, geroemd werd omdat het de sociale cohesie bevordert. Vier dagen lang wordt het besturen van de stad overgedragen aan de Prins en zijn gevolg. In een mooi ritueel wordt vier dagen feesten gestart met de sleuteloverdracht. De Prins en zijn gevolg ontvangen van de burgemeester ‘de sleutel’ van de stad en de burgemeester verruilt zijn ambtsketen voor een kiel en viert als ‘gewone Kruik' (gewone Tilburger) het feest. Een feest dus waarbij je status wordt afgelegd en iedereen vier dagen gelijk is.

 

Een gelijkwaardigheid echter met een beeld dat anders doet vermoeden. Want bij de sleuteloverdracht op het bordes van ons stadhuis zien we een Prins carnaval, en nimmer een Prinses, en zien we het gevolg van deze Prins (van Adjudant, raad van elf, lijfwacht tot Lèèfarts) bestaan uit louter mannen. Een beeld dat vreemd oogt in 2017. Een beeld van een stad die vier dagen niet ‘bestuurd’ wordt door een representatie van onze samenleving, waarin vrouwen dus al 100 jaar niet meer weg te denken zijn, maar door louter mannen. Ouderwets en uit de tijd. In Berkel-Enschot en Udenhout is het niet anders.

 

Onze dochters leren we dat ze alles kunnen worden wat ze willen, zelf het goede voorbeeld gevend door werk, zorg en maatschappelijke betrokkenheid te combineren. We proberen voorop te lopen om vooroordelen over vrouwen te beslechten, emancipatie te bevechten en glazen plafonds niet als beperking maar als uitdaging te zien. En we vieren graag carnaval, staan bij de sleuteloverdracht op het bordes, kijken onze ogen uit bij d’n Opstoet en de Kènderstoet, dansen de polonaise tot het dak naar beneden komt, en gaan met onze kinderen naar het Tjeukefist.

 

We geven als gemeente gemeenschapsgeld uit aan ons openbaar carnaval, in de vorm van subsidie. Logisch, want het is een feest voor iedereen. Maar als we willen dat het ècht een feest voor iedereen is, moet dan niet iedereen de kans krijgen om op deze vier feestelijke dagen de stad te mogen besturen? Dit is nu, zelfs volgens de statuten van de Tilburgse carnavalsstichting, uitgesloten. Moet carnaval zijn 100-jarige achterstand, waar het om gelijke kansen voor mannen en vrouwen gaat, niet met een flinke slag gaan inhalen?

 

Kortom: moeten we met elkaar het gesprek niet eens gaan voeren over een representatieve Prinses/Prins carnaval en haar/zijn gevolg? We nodigen de carnavalsstichtingen in de gemeente Tilburg daar graag toe uit. Omdat we denken dat het, 100 jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht, hoog tijd wordt voor wat aanpassingen in dit mooie volksfeest.

 

Omdat we het verschuldigd zijn aan onze dochters, onze zusters, onze moeders en onze oma’s. En aan alle andere Kruiken en Kruikinnen, Haozen en Haozinnekes, Knollevreters en Knollevreterinnekes.

 

Alaaf!

 

Namens D66, Sedi van Loon

Namens PvdA, Bea Mieris

Namens GroenLinks, Nathalie Nijs