Marjo Frenk
Marjo Frenk

Marjo Frenk neemt na benoeming nieuw college afscheid van de politiek

Wethouder Marjo Frenk heeft in overleg met het GroenLinks-bestuur besloten na de benoeming van een nieuw college afscheid te nemen. Zij keert niet terug als wethouder of als raadslid.

Marjo Frenk: "Na de verkiezingen kan ik terugkijken op een prima resultaat voor mijn partij, het college en voor de stad. Dat was ook een moment voor reflectie en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik nog een periode van 4 jaar wethouderschap geen wenselijk perspectief vind. Na 10 jaar raadslidmaatschap en 4 jaar bestuurservaring ga ik naar een werkomgeving buiten de politieke context."

In de afgelopen 4 jaar heeft Marjo Frenk namens GroenLinks in het college met resultaat uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord. Als wethouder was zij verantwoordelijk voor de portefeuilles 'zorg en welzijn' en 'cultuur'. Voordat zij wethouder werd, was zij van 2000-2010 raadslid en fractievoorzitter voor GroenLinks.

Met Joris Bengevoord heeft GroenLinks een nieuw fris gezicht en met een 4 koppige fractie met ervaren en nieuwe mensen zetten zij het werk aan een duurzame, groene en sociale stad voort. Marjo Frenk: "Vol vertrouwen geef ik hen dan ook de toekomst van GroenLinks in handen".

Gedurende de informatie en formatie zal de wethouder haar taken afronden en overdragen aan het nieuwe college.

Reactie Marjo Frenk

Woensdag 19 maart was voor GroenLinks Tilburg een succesvolle dag. Na een lange spannende avond bleek dat wij onze zetels van afgelopen 4 jaar hebben weten te behouden. Dit ondanks landelijke tumult in de partij sinds 2012.

Van 2000-2010 was ik voor de partij raadslid/fractievoorzitter.

In de afgelopen 4 jaar heb ik namens GroenLinks in het college met resultaat uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord. Dat heb ik niet altijd een makkelijke opgave gevonden. In de portefeuilles ‘zorg en welzijn’ en ’cultuur’ moesten in de eerste jaren van deze periode ‘’zichtbare’’ bezuinigingen doorgevoerd worden. Ik ben daar niet voor weggelopen en heb deze taken uitgevoerd in het belang van de stad. Mede door deze structurele bezuinigingen is er door dit college een meerjarig sluitende begroting gerealiseerd en kunnen mogelijke tegenvallers van de komende jaren op sociaal terrein worden opgevangen. Naast de bezuinigingen heeft er een forse hervorming in het sociale domein plaatsgevonden en is er een stabiele ondersteuningsstructuur gerealiseerd waarin de transities kunnen ‘’landen’’.

Ik heb dit al die tijd zoveel mogelijk gedaan in samenwerking met mensen en instellingen in onze stad. Ook in het belang van de stad. Voor mijn aanpak heb ik veel waardering ontvangen. Met de twee grote zorgverzekeraars in onze stad zijn we tot convenantafspraken gekomen ter voorbereiding op de nieuwe taken van de gemeente. In samenwerking met zorginstellingen uit de stad ligt er een goede basis voor samenwerking in de ‘’zorgeconomie’’ van de regio.

In de cultuurportefeuille is samenwerking tussen de uitvoerende instellingen en organisaties tot stand gekomen en is de bezuinigingstaakstelling in overleg uitgevoerd. We hebben meegedongen naar de titel Brabant Culturele Hoofdstad 2018. Hoewel de keuze niet op ons is gevallen, heeft de inzet voor die kandidatuur veel moois opgeleverd: samenwerking tussen de uitvoerende instellingen en organisaties, tussen de steden en het een katalysator voor onze cultuuragenda. Met de bibliotheek heb ik gewerkt aan de eerste beelden van de ‘’bibliotheek van de toekomst’’ en zijn de behouden vestigingen tot tevredenheid van de klanten vernieuwd. Het fantastische museum De Pont krijgt een nieuw voorterrein en na grondig onderzoek is het gelukt om college en raad achter de investeringsambitie van 013 te scharen. Nieuw elan voor de amateurkunst heeft ertoe geleid dat Tilburg in 2012 de prijs ‘’beste gemeente voor amateurkunst’’ heeft ontvangen.

Met zeer veel plezier heb ik de mensen in de wijk Tilburg Noord als wijkwethouder desgevraagd ondersteund bij hun waardevolle inzet ter verbetering van hun sociaal economische situatie en heb ik emancipatie van het individu als belangrijke leidraad in mijn raadswerk en wethouderschap gebruikt.

Van het werk van een wethouder (en raadsleden) vindt iedereen iets. En wel 7 dagen per week. Het werk was soms zwaar en tegelijkertijd zo enorm de moeite waard: fietsend door de stad soms drie keer afstappen om een praatje te maken. Uitgenodigd worden bij bijeenkomsten van allerlei mensen en mee mogen denken in kansen en in oplossingen voor problemen die zij ervaren; dat is telkens weer bijzonder geweest.

Met blijdschap over het behaalde verkiezingsresultaat kan ik terugkijken op een prima resultaat voor mijn partij, het college en voor de stad. Dat was ook een moment voor reflectie en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik nog een periode van 4 jaar wethouderschap geen wenselijk perspectief vind. Na 10 jaar raadslidmaatschap en 4 jaar bestuurservaring ga ik naar een werkomgeving buiten de politieke context. Er is namelijk meer dan de alles absorberende politiek. In overleg met GroenLinks bestuur heb ik besloten na de benoeming van een nieuw college afscheid te nemen.

Met Joris Bengevoord heeft mijn partij een nieuw fris gezicht en met een 4 koppige fractie met ervaren en nieuwe mensen kunnen zij het werk aan een duurzame, groene en sociale stad voortzetten. Vol vertrouwen geef ik hen dan ook de toekomst van GroenLinks in handen. In onze achterban zijn meer dan voldoende kundige mensen om eventueel aan een collegetafel aan te schuiven.

Ik zal de komende weken mijn taken afronden en overdragen aan het nieuwe college. Ik bedank alle mensen uit de stad voor hun betrokkenheid en waardering bij mijn partij en voor mij als wethouder en als persoon.

25 maart 2014
Marjo Frenk

Reactie Joris Bengevoord

Vandaag heeft onze wethouder Marjo Frenk mij laten weten niet nog een periode beschikbaar te zijn als wethouder voor GroenLinks. Na veertien jaar in de lokale politiek is het tijd voor een nieuwe stap in haar leven. Marjo is de persoon die mij destijds introduceerde bij GroenLinks en het is voor mij moeilijk me GroenLinks Tilburg voor te stellen zonder haar actieve aanwezigheid. Ik ben Marjo als persoon dankbaar voor de prettige samenwerking de afgelopen periode, eerst als raadslid, en later veel intensiever als fractievoorzitter en lijsttrekker. Ik zal het ge-app op nachtelijke tijdstippen, tijdens vergaderingen en zelfs tijdens onze vakantie's missen.
Ik kan niets anders dan treuren om haar besluit, maar heb het vooral ook te respecteren.

Tilburg mag Marjo enorm dankbaar zijn voor haar liefde voor cultuur, mening over fatsoenlijk stadsbestuur en het blijven knokken voor wat kwetsbaar is.
Marjo heeft met haar inzet een niet uit te wissen bijdrage geleverd aan het bestuur van onze stad. Eerst tien jaar als actief en welbespraakt raadslid en daarna de afgelopen vier jaar als wethouder van o.a. Zorg & Welzijn en Cultuur in het College van Burgemeester en Wethouders. Marjo legde de afgelopen periode de basis voor de sociale wijkteams, zette zich in voor "haar” Tilburg Noord, knokte voor de verbouwing van Poppodium 013 en bleef zich inzetten voor de meest kwetsbaren in onze stad. Ze was daarmee een herkenbaar GroenLinks gezicht met een herkenbaar GroenLinks geluid.

Met het aangekondigde vertrek van Marjo verliest GroenLinks een boegbeeld, maar onze groene en linkse idealen zijn daarmee nog niet verloren.
Ook de komende periode zal de fractie zich met vier leden in de Gemeenteraad zich daar hard voor maken.

We zullen op een later moment Marjo bedanken voor al haar inzet voor onze partij.

Joris Bengevoord
Fractievoorzitter