Martin de Wolf stopt als burgerraadslid

Beste leden, via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik per 1 juli ben gestopt als burgerraadslid. Ik heb deze rol meer dan vijf jaar met liefde en plezier vervuld en wil het stokje graag overdragen aan anderen. Dat komt voor sommigen wellicht als een verrassing, maar binnen de fractie was al langer bekend dat ik deze coalitieperiode niet helemaal zou uitdienen. We zijn deze periode met een nieuwe, relatief jonge en zeer gedreven fractie van start gegaan, waarbij ik de fractie mee op weg mocht helpen. Voor zover die rol al nodig was, zou ik zeggen dat die inmiddels meer dan overbodig is. Ik heb de behandeling van de perspectiefnota afgewacht, waarbij ik nog graag aan de inzet van GroenLinks wilde meewerken. Mooi moment om te stoppen!

De belangrijkste reden dat ik stop is overigens het feit dat ik na de zomervakantie van een periode verlof mag genieten. Het leek me goed om m’n handen dan ook helemaal vrij te hebben. J

Terugblikkend voel ik me vereerd dat ik via de rol als burgerraadslid / raadscommissielid heb mogen meedenken over de koers en richting van onze mooie gemeente. Ik ben eerlijk gezegd ook wel trots op de bescheiden bijdragen die ik heb kunnen leveren ten aanzien van onderwerpen als afval, energie, luchtkwaliteit en – niet op de laatste plaats – mondiale bewustwording.

Ik hoop van harte dat het College erin slaagt om haar ambities te realiseren en verder te werken aan een duurzame, inclusieve en bruisende gemeente Tilburg. Ik hoop daarnaast dat de raad in de rest van deze periode de rust en ruimte vindt om - vanuit waardering voor de diversiteit die er is - het goede debat én het goede gesprek met elkaar te voeren.

Ik dank iedereen voor de prettige samenwerking!

Hartelijke groet,

Martin de Wolf