Meelezers gezocht

Wil je graag een (meer) actieve rol als GroenLinks-lid? Lijkt het je leuk om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de gemeentepolitiek? Heb je expertise, ervaring en/of affiniteit met een specifiek onderwerp? Laat het ons weten! We zijn namelijk op zoek naar meelezers. 

Fractieleden krijgen veel informatie te verwerken. Als meelezer lees je structureel of af en toe mee op een (aantal) onderwerp(en) en voorzie je de fractie van feedback daarover. Denk maar aan:

  • Hoe moeten we dit stuk interpreteren?

  • Wat vinden we hier als GroenLinks van?

  • Wat willen/kunnen we hiermee bereiken?

Werkwijze
De stukken zijn bijna altijd openbaar in te zien via Notubiz. Om de drie weken komen er nieuwe onderwerpen en bijhorende stukken aan bod. Natuurlijk valt er niet elke drie weken over elk onderwerp wat te melden. Wanneer iets in de actualiteit speelt, is het handig om daar meteen op in te spelen. Dan kan je de fractie ook pro-actief tippen.

Ter inspiratie kan je de lijst met woordvoerderschappen raadplegen om een beeld te krijgen van de onderwerpen die aan bod komen. De manier van samenwerken hangt af van hoe de verschillende fractieleden werken, maar ook van wat jij handig vindt. Denk maar aan een meeleesbijeenkomst, mailcontact, een app-groep of telefonisch bijpraten.

Ja, dat wil ik!
Heb je interesse om als meelezer een bijdrage te leveren? Mail dan de volgende gegevens naar fractiemedewerkerGL@gmail.com:

  • Je naam, e-mail en telefoonnummer,

  • Onderwerp(en) waarop je wilt meelezen,

  • Indien van toepassing kort je achtergrond / ervaring met dit onderwerp.

Het fractielid dat bij je gekozen onderwerp(en) hoort, zal contact met je opnemen om kennis te maken en af te stemmen hoe je rol er uit kan zien.