Nieuwjaarsspeech Mario Jacobs

Op 20 januari sprak wethouder en lijsttrekker Mario Jacobs deze speech uit op de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Tilburg in het Rondetafelhuis in Tilburg-Noord.

Hoewel we alweer bijna halverwege het jaar zijn, toch een fantastisch
mooi 2018 gewenst. Het jaar van de verkiezingen. We zijn vorig jaar al
gestart met onze huis-aan-huis-actie, om in gesprek te gaan met de
Tilburger. Dat doen we onder het motto: “Niet schreeuwen, maar praten” oftewel “Nie kwèke, mar
proate”
.

We hebben ons campagnepand geopend in de Tuinstraat en dragen zo
ons steentje bij aan het versterken van de binnenstad. De verwachting is
dat we snel nieuwe filialen kunnen openen in andere steden. Met andere
woorden: de energie zit erin. In onze binnenstad, maar ook in onze partij.
We zouden niks zijn zonder onze vrijwilligers die dit mogelijk maken. Zij
leveren die energie. Zoals ze in Tilburg zeggen: chapeau en merci.
Aan mij, als lijsttrekker de eer met jullie vooruit te kijken en jullie kennis
te laten maken met onze groene en sociale ambities voor de komende vier
jaar.

We staan niet voor niets hier in het Ronde Tafelhuis. Ik wil onze plannen
en ambities toelichten door Tilburg-Noord als voorbeeld en leidraad te
nemen. Ze staan daarmee symbool voor onze plannen en ideeën voor
de stad Tilburg en onze dorpen Udenhout en Berkel-Enschot.

Want laten we wel wezen: als we hier, in de wijk met de grootste armoede, kinderen gelukkig
kunnen laten opgroeien, en zonder zorgen naar school kunnen gaan,
pas dan zijn we een geslaagd Tilburg. Daar kan geen citymarketing
tegenop.

Ik sla dus, met uw welnemen de binnenstad en de spoorzone even over,
en probeer het grote verhaal te vertellen met de voorbeelden uit Noord.
Tilburg-Noord is een prachtige, maar ook bijzondere wijk. Meer dan 100
nationaliteiten, de groenste wijk van de stad en ligt aan de mooiste
natuurgebieden van Tilburg. Het kent de grootste armoede in Tilburg en
het hoogste percentage aan sociale woningbouw. En wist u dat de
meeste vluchtelingen inmiddels hun thuis hebben gevonden in Noord?
Het is een wijk van uitersten. En het is een wijk waar dynamiek in zit.

We staan hier nu in een noodgebouw, maar dit is de voorbode van iets
moois. Weer een stap naar de weg omhoog. Een nieuw gebouw voor de
bieb en het Rondetafelhuis en een nieuw winkelcentrum. Ze vormen
samen het sociale en economische hart van deze wijk.
Het staat symbool voor wat we bereikt hebben de afgelopen 4 jaar in
onze stad en dorpen. Dit college heeft doorgepakt en heeft nu het vizier
op de Westermarkt. Daar heeft u het filmpje vast al van gezien.
Dit jaar nog zijn deze nieuwe gebouwen klaar en dan staan we hier
opnieuw met elkaar om te toosten op de samenwerking en op de
initiatieven die hier tot stand gaan komen.

Ik hoop dat de energie die je hier in dit gebouw voelt, de bijzondere
samenwerking tussen de partijen, besmettelijk is. Het gaat namelijk niet
alleen over stenen, maar ook over hoe je het invult met elkaar.
Dit betekent voor GroenLinks dat goede initiatieven, zoals bijv. de
succesvolle Ouderkamer of wat we hier om ons heen zien, niet ieder jaar
in onzekerheid moeten verkeren over hun financiering.
Wat GroenLinks betreft investeren we de komende periode dus ook fors in het
sociale hart van de wijken. Dat maakt de wijken kloppend.

Ik ben trots op onze wijkpacten. Met de wijkpacten gaan we een sociaal contract aan met Tilburg-Noord
en Groenewoud. Als wijkwethouder, ben ik zelf nauw betrokken bij het
pact Noord. Er zit energie in. Ik kijk met veel respect naar de Nieuwe
Noordraad en alle partijen, van de schooldirecteur tot aan de wijkagent,
die de handen ineen hebben geslagen.
We moeten ervoor zorgen dat het pact geen pak papier wordt. Dat is
onze dure plicht.
Wat GroenLinks betreft pakken we door op de pacten en geven we
ruimschoots experimenteerruimte.

Een paar voorbeelden:
- De Somalische gemeenschap wil graag ondernemen, maar loopt vast
in het systeem. Wat ons betreft komt er een regelluwe zone voor kleine
ondernemers in Noord.
- De Nieuwe Noordraad wil meer zeggenschap over de inzet van de
vrijwilligersvergoeding. Dat gaan we wat ons betreft dus gewoon doen.
Loslaten en vertrouwen is het adagium van het pact wat ons betreft.

En zijn de experimenten succesvol, dan rollen we ze uit over heel
Tilburg. De pacten worden op deze manier een bron van sociale
innovatie in de hele stad.
Het Pact moet zo succesvol worden, dat iedere wijk er één wil. Ook de
Blaak of Armhoefse Akkers.

Iets wat mij persoonlijk erg heeft geraakt, zijn de vluchtelingen.
Afgelopen september was het moment waarop de laatste mensen uit de
opvang vertrokken. Niet naar andere delen van het land, maar naar
wijken hier in Tilburg. Daar waar ze zich al welkom voelden. Een unieke
regeling voor Nederland. TIk ben trots dat we dit voor elkaar hebben weten te krijgen! Onze stad heeft dat
maar mooi gefikst, dankzij heel veel vrijwilligers en organisaties als het
Rondetafelhuis.

We hebben daarmee een periode afgesloten, maar nu begint het
eigenlijk pas. Zorgen dat de nieuwe Tilburgers mee kunnen doen in onze
samenleving. Ook in Noord, waar de meeste mensen terecht zijn
gekomen. Dit doen we met een persoonlijke Tilburgse aanpak, die
succesvol uitpakt. Wat GroenLinks betreft blijven we de komende periode hierin investeren
en kopiëren we deze succesvolle maatwerkaanpak per direct ook voor
andere groepen, bijv. onze mensen in de bijstand.

Ik zal nooit vergeten wat mijn eerste taak was toen ik in 2014 wethouder
werd. Dat was het opruimen van een stinkende vijver in het Ypelaerpark.
En jawel, in 2017, was het zover. Hij ligt er. Een vijver die met het park
eromheen niet alleen een fijne plek is voor bewoners van Tilburg-Noord,
maar die tegelijkertijd een rol speelt bij bestrijden van de wateroverlast
en ecologisch is aangelegd.
Wat GroenLinks betreft passen we deze werkwijze overal in de stad en
de dorpen toe. Net zoals een fijne leefomgeving, moeten
klimaatadaptatie en biodiversiteit een uitgangspunt vormen voor de
inrichting van onze openbare ruimte.
Als we nog even kijken naar deze vijver. Het park is aangepakt, de
bermen worden ecologisch beheerd, het slechte groen is vervangen. Nu
de achterstand, met veel bloed, zweet en tranen is ingehaald, zetten we
er wat GroenLinks betreft in de komende periode een plus op.
Wat GroenLinks betreft komt meer groen in de wijken en op
schoolpleinen en we gaan dat meteen goed onderhouden. Topprioriteit
voor de komende periode.

Wat GroenLinks betreft bouwen we flink wat sociale huur- en
koopwoningen bij en richten we ons ook op de middeldure huur.
Tegelijkertijd kent Noord het hoogste percentage sociale woningbouw
van Tilburg. Dit vraagt dus om goede spreiding, zodat we gemêleerde
wijken krijgen. En als we toch aan het bouwen zijn, dan gaan we vanzelfsprekend voor
gasloos en duurzaam. Al is de echte winstpakker de bestaande bouw.
Wat GroenLinks betreft verduurzamen we versneld de bestaande bouw,
want daar is echt winst te behalen. Dit zorgt meteen voor lagere
energielasten voor mensen met lage inkomens. Mooi meegenomen hier
in Noord. Corporatiewoningen, maar ook particuliere woningen gaan we
aanpakken. 1.000 gedaan, nog 95.000 te gaan
Wat ons betreft hebben alle woningen aan het eind van de volgende
periode gemiddelde een energielabel B. Nu zelfs de VVD gaat voor
groen, kan niks ons meer tegenhouden.

Deze ambities krijgen we niet voor elkaar zonder een ambitieuze ploeg
mensen. Ik ben ontzettend trots op onze lijst. Een jonge en energieke
lijst. Evelien, Bas, Liesje, Dwayne, Ron, Sanne, Babette, Martin, Wim en
Sara. Samen gaan we voor een mooi Tilburg. Niet door te “kweke”, maar
door te “proate” en de schouders eronder te zetten.
Niet gaan voor het conflict, maar voor samenwerken. Op straat, maar
ook in de raad.
Juist lokaal is er meer wat ons bindt, dan wat ons scheidt. Van links tot
rechts. Wat ons bindt, is de liefde voor Tilburg. Laten we dat de komende
periode met elkaar verzilveren.
Ik wens u nogmaals een mooi 2018 en voor onze politieke vrienden: een
succesvolle campagne!