Nomineer een Tilburger voor de Solidariteitsprijs

In februari 2018 wordt voor de eenentwintigste maal de Tilburgse Solidariteitsprijs uitgereikt door de afdeling GroenLinks Tilburg. De prijs is bedoeld voor een Tilburger, of een Tilburgse organisatie, die zich structureel inzet om solidariteit in onze samenleving concreet vorm te geven. Het gaat daarbij om solidariteit met mensen, of groepen van mensen, in de samenleving die niet altijd in de positie zijn zelf voor hun rechten op te komen. Een onderscheid tussen de Tilburgse of mondiale samenleving is daarbij niet aan de orde. Wel dient deze solidariteit meer te zijn dan louter liefdadigheid en gericht te zijn op zelfredzaamheid en/of emancipatie van de betrokkenen.

 

De winnaar wordt dit jaar bekend gemaakt tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in februari 2018. De definitieve datum volgt. Aan de prijs is een klein geldbedrag, een kunstwerk en eeuwige roem verbonden.

Graag nodigen wij u uit mensen of organisaties te nomineren waarvan u vindt dat zij voor de prijs in aanmerking komen. Uitgangspunt daarbij dient te zijn dat de genomineerde geen eendagsvlieg is maar juist gedurende een langere periode werkzaam is geweest en daarmee blijk geeft van een duurzaam karakter. Het is een aanbeveling als de genomineerde niet zelf op de voorgrond treedt en uit onbaatzuchtige motieven handelt. Als u een organisatie voordraagt, hoeft deze niet volledig uit vrijwilligers te bestaan maar hier wel in hoofdzaak op te drijven. Genomineerden uit voorgaande jaren die de prijs niet hebben ontvangen kunnen dit jaar weer een kans maken. Aarzel dus niet deze opnieuw te nomineren.

De afgelopen decennia is de prijs achtereenvolgens uitgereikt aan Pater Poels, Tilburg ZaMir, de Vuurdoop, VluchtelingenWerk Tilburg, de Fraters van Tilburg, de Derde Wereldrommelmarkt van het Mill-Hill College, Octavia Moneedi, Anneke Scholte/De Nieuwe Wind, inloopruimte De Boomgaard op ’t AZC, Moedercentrum de Ketting, Stichting Samenwerking Tilburg Nicaragua, Stichting Leergeld Tilburg, Mirjam Antonise, Riek Flipse, Maandblad SpinT, de Stichting Raakveld, het Ronde Tafelhuis, Jan & Ginneke Geboers, Hetty de Wilde en Marja Wittenbols.

De jury van de Tilburgse Solidariteitsprijs bestaat dit jaar uit Hagar Roijackers, Joris Bengevoord, Marjo Frenk.

Nominaties - met duidelijke toelichting en motivatie - dienen uiterlijk 18 februari 2018 te worden ingezonden via solidariteitsprijs@gmail.com

N.B.: Uw nominatie wint aan kracht met een goede toelichting en motivatie!